เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรอบรม Let’s upskill English for Buddhist Lecturers and Staff of MCU

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมัครเรียน หลักสูตรฯพัฒนาภาษาที่เน้นไปในภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา, Strategic Reading, Communicative Grammar, Survival English (Listening Speaking) and Communicative Writing สอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ

หลักสูตรนี้จัดเต็ม เรียนทุกวันอังคาร เริ่มเรียน 15 พฤศจิกายน 2565 – 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเพื่อสมัคร https://forms.gle/rwnLkFd6mAPQTCiS7

Leave a Reply