กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาฯ ถวายโฉนดที่ดินให้แด่วัดเขาบันไดอิฐ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดเขาบันไดอิฐ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายโฉนดที่ดินให้แด่พระปลัดบุญมี บุญญภาโค เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ

นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากพระปลัดบุญมีบุญญภาโค เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินของวัดเขาบันไดอิฐ เนื่องจากยังไม่ได้รับการออกโฉนดที่ดินจากทางการ

วัดบันไดอิฐตามประวัติแล้วได้ตั้งมากว่า 250 ปี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อประกอบสังฆกรรมตามพระบรมพุทธานุญาต คณะกรรมาธิการจึงได้นำเรื่องไปพิจารณาศึกษาทั้งข้อเท็จจริงและสภาพทางภูมิประเทศอันตั้งอยู่บนเชิงเขา โดยได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่สำคัญในการพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่วัด

โดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับตัวแทนของวัดนำออกเดินสำรวจโบราณสถาน โดยอาศัยหลักฐานเอกสารพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพจัดพิมพ์ เมื่อ พ.ศ. 2506 กล่าวถึงพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2403

วัดเขาบันไดอิฐตั้งอยู่ก่อนการเสด็จประพาสไปทรงทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงทำให้ได้รับการพิสูจน์ทั้งเอกสารพยาน และวัตถุพยานนั้นคือความเป็นโบราณสถานที่ คณะกรรมาธิการได้นำเรื่องกรณีการขอออกเอกสารสิทธิ์ให้วัดเขาบันไดอิฐเป็นกรณีศึกษา ถอดโมเดลเพื่อนำไปพิจารณาศึกษากับเรื่องร้องเรียนที่เสนอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีคณะกรรมาธิการเป็นกลไกพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221111173351347

Leave a Reply