คืบหน้า..พระภิกษุ-สามเณร “วัดยานนาวา” ติดโควิด-19

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 จากหลังมีข่าวว่า พระภิกษุ -สามเณรวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดโควิด 12 รูป กักตัวอีก 16 รูป ซึ่งตอนนี้ทางวัดได้ประกาศปิดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทีมข่าว “thebuddh” ได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก “แหล่งข่าว” ภายในวัด ก็ให้ข้อมูลว่า วัดยานนาวาได้ประกาศปิดวัดจริง วัดงดการปฏิบัติศาสนากิจในส่วนการบำเพ็ญกุศล ที่มีการรวมกลุ่มหรือมีสาธุชนร่วมด้วย โดยงดปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เป็นต้นมา

ส่วนกรณีที่มีพระสงฆ์ในวัดติดเชื้อโควิด แหล่งข่าวคนเดิม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตอนนี้มีพระติดโควิดประมาณ 12 รูป ในกลุ่มนี้มีสามเณรติดร่วมด้วย 11 รูป และบางรูปก็เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงฆ์นำตัวไปรักษาแล้ว แต่ก็มีบางรูปที่ต้องรักษาตัวอยู่ในกุฏิ ซึ่งอาการก็ไม่ได้หนักหนาอะไร

สำหรับพระสงฆ์วัดยานนาวา ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนเกือบทั้งหมดแล้ว มีบางรูปที่ยังไม่ได้ฉีดเนื่องด้วยอาจจะเป็นโรคประจำตัวและสามเณรที่อายุยังไม่ถึงกำหนดที่ต้องฉีดวัคซีน ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อและตรวจหาเชื้อพระภิกษุ-สามเณรในวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันวัดยานนาวา เปิดเป็นสำนักเรียนบาลีและมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญด้วย มีพระภิกษุ -สามเณรประมาณ 190 รูป

ภาพเพจ วัดยานนาวา

Leave a Reply