ไม่มีแผ่ว!! สงฆ์ปทุมธานีนับพันบุกให้กำลังใจ “พระธรรมรัตนาภรณ์” พรุ่งนี้ยื่นขอความเป็นธรรมสภาผู้แทนฯ

วันที่ 4 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุุมธานี มีคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยเจ้าอาวาสทุกวัดทั้ง 168 แห่ง เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ พระ-เณร พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีกว่า 1,000 รูป/คน มาพร้อมกัน ณ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายกำลังใจแด่ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 รูปที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง โดยตัวแทนเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้กล่าวถวายสักการะ จากนั้น พระธรรมรัตนาภรณ์ ได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์และญาติโยมที่ได้มาแสดงน้ำใจ จากนั้นคณะสงฆ์แต่คณะได้ถวายไทยธรรม

ในขณะที่บริเวณด้านหน้า ในส่วนของลูกศิษย์ได้นำเอกสารมาลงชื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับพระธรรมรัตนาภรณ์ ซึ่งมีทั้งโดยเอกสารและผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คณะลูกศิษย์เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ตัวแทนลูกศิษย์พระธรรมรัตนาภรณ์จะได้เข้าไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย

 

Leave a Reply