รอง กมธ.ศาสนาฯสภาฯ เผย พร้อมตรวจสอบ “ปมสอดไส้” ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด รวมทั้งตั้ง จจ.ซ้อนที่นครศรีธรรมราช

 

วันที่ 4 ต.ค. 64 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีการประชุมมหาเถรสมาคม ที่มีการอ้างถึงการปลดและการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป นั้นมีประชาชนได้ร้องเรียนมายังตนว่าอาจมีการสอดไส้ในการปลดและการตั้งใหม่หรือไม่? ซึ่งตนได้รับฟังเหตุผลถึงการร้องเรียนซึ่งมีส่วนที่รับฟังขึ้นว่า อาจมีกลุ่มบุคคลที่จ้องทำลายพุทธศาสนาเพราะมีการทำงานกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การแก้กฎหมาย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับที่ 4 พ.ศ.  2561 มีการวิ่งเต้นภายในอย่างมีนัย มีการจับกุมพระมหาเถระระดับมหาเถรสมาคมจำนวน 3 รูปที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการพระพุทธศาสนาบ้านเรา จับแล้วไปดำเนินคดี ศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ตัดสินไม่มีความผิด ตอนนี้เหมือนติดคุกฟรี ถูกจับสึกโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ขบวนการมันผิดเพี้ยนไปหมด  คราวนี้มาอีกปลดเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป ผิดขั้นตอนตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์  ซ้ำภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมือนคนจดทะเบียนสมรสซ้อน ตั้งคนใหม่ โดยที่คนเก่ายังไม่ถูกถอดถอน  สถานการณ์แบบนี้ชาวพุทธต้องออกมามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น เพราะหากเป็นแบบนี้ต่อไป ปล่อยให้มหาเถรสมาคมทำแบบนี้ต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงใน 4 ประการคือ

1.เป็นการเร่งให้พระพุทธศาสนาในไทยพังเร็วขึ้น

2.ไม่สนับสนุนพระดีคนดีคนมีความรู้ให้ทำงาน

3.ไม่ยึดถือกฎระเบียบกฎคณะสงฆ์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

4.เป็นการแยกพุทธศาสนาที่เป็นหนึ่งในสามเสาหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ล้มลง  หากสถาบันสงฆ์ล้มลง วุ่นวายแบบนี้สถาบันหลักของชาติ ไม่รอดแน่

     นายเพชรวรรต กล่าวเพิ่มเติมอีกกว่า การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดอย่างมีนัย ส่อถึงความไม่ชอบธรรม นี้จะเป็นจุดให้เกิดความแตกแยกในวงการสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่เริ่มมีการเคลื่อนไหว ตั้งแต่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ระดมประชาชนเข้าชื่อกัน 1 แสนชื่อเพื่อทูลเกล้าฯ และต่อจากนี้จะเห็นมีการเคลื่อนไหวจากจังหวัดปทุมธานี และเร็วๆ นี้อาจจะเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดซ้อนที่นครศรีธรรมราช

     “ทั้งนี้หากมีการสอดไส้เพื่อแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดจริง ตนก็พร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการเข้าไปตรวจสอบซึ่งอาจต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย หากจำเป็นอาจต้องเข้าพบกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อสอบถามความจริงที่เกิดขึ้น หากมหาเถรสมาคมสร้างปัญหาให้ชาวพุทธเคลือบแคลงสงสัยอยู่เรื่อยแบบนี้ จะนำมาซึ่งวิกฤติศรัทธาในหมู่ชาวพุทธขยายออกไปมาก พุทธศาสนาเรามันละล่มสลายเอาได้..”

Leave a Reply