วาทะธรรมพระพรหมบัณฑิตเตือน นอกกำแพงวัดฝุ่นตลบ จงตั้งสตินิ่งดูภาวะฝุ่นในวัดก่อนขยับ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เพจคติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต (กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ได้โพสต์ข้อความว่า

เราเห็นคนถอดหัวโขนกันเยอะ
คนสวมหัวโขนใหม่ก็มี แสดงบทบาท
แสดงละครแห่งอำนาจ ผู้มีอำนาจเปลี่ยน
สลับกันมาแสดงบนเวทีซึ่งอยู่นอกกำแพงวัด
เราอยู่ในกำแพงวัดก็สงบจิต สงบใจ
อย่าให้ภาวะฝุ่นตลบทำให้เราสับสนวุ่นวาย
จนไม่รู้จะไปทางซ้ายไปทางขวาอย่าเพิ่งไป
เลือกว่าจะวิ่งทางซ้ายวิ่งทางขวา หลบ ๆ

ดูให้ฝุ่นจางก่อนในภาวะฝุ่้นตลบเราแยกไม่ออกว่า
มิตรหรือศัตรูเพราะว่าฝุ่นมันเยอะบางทีเรา
เห็นมิตรเป็นศัตรูเห็นศัตรูเป็นมิตร ฉะนั้น
ต้องตั้งสติให้มั่นก่อนจะพูดก่อนจะทำอะไร
ก็ตามดูตาม้าตาเรือเสียหน่อย

ไม่ถูกถาม อย่าตะกราม ตะกละกล่าว
ไก่สามหาว มิใช่ยาม ตะกรามขัน
กลัวไว้หน้า กล้าไว้หลัง ระวังทัน
คนทุกวัน แปดเหลี่ยม และแปดคม

ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างไรสงบดูท่าทีในภาวะ
ฝุ่นตลบให้ฝุ่นจางก่อนเหมือนเราอยู่ในห้องใหญ่
มีไฟฟ้าสว่างอยู่ จู่ ๆไฟฟ้าดับมีดไปทั้งห้องประชุม
กฏข้อแรกคืออย่าเพิ่งวิ่งเพราะเราวิ่งไปก็ไม่รู้จะไป
ชนใครบ้าง ประตูทางออกอยู่ทางไหนไม่รู้ ถ้ารีบวิ่ง
รีบเคลื่อนไหวจะเหยียบกันตายเพราะอยู่ในภาวะตื่นตระหนก

ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามตั้งสติก่อนสตาร์ท
ก่อนที่จะเคลื่อนไหว ก่อนที่จะพูด ก่อนที่จะทำการ
ตั้งสติดูตาม้าตาเรือเสียหน่อยค่อยๆดำเนินการ
ในชีวิตของคนเราถ้าจะปลอดภัยต้องเป็นอย่างนี้
เรียกว่า

สงฺเกยฺย สงฺกิตฺตพฺพานิ รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ
ให้ระแวงในสิ่งที่ควรระแวง ให้ระวังที่ยังมาไม่ถึง
เพราะฉะนั้นคนเราเมื่อไม่ประมาทขับรถออก
นอกวัดไม่ใช่พรวดเดียวขึ้นสะพานพุทธ
ช่วงระหว่างประตูวัดกับสะพานพุทธมีเส้นทาง
มาจากขวามือรถวิ่งมาจากถนนประชาธิปก
ถ้าเกิดเราพรวดพราดออกไปอาจประสานงากัน

ต้องมีสติ

สติ แปลว่า รู้ทันปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยิน
ไม่ใจอยู่ในขณะนั่งฟังเทศน์ไม่ใจลอยไปโน้นไปนี่
จนฟังเสียงพระเทศน์ไม่ทัน เราขับรถต้องดูว่าขณะนี้
เรากำลังขับรถไม่ใช่เวลารับโทรศัพท์หรือทะเลาะ
กับคนที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือมันจะไม่เห็นรถ
ที่วิ่งตัดหน้าเราไม่เห็นไฟเขียวไฟแดงจะทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ในชีวิตของคนเราที่จะมีความปลอดภัย
ต้องมีความระมัดระวัง
……………..

คติธรรม วาทะธรรมพระพรหมบัณฑิต

Leave a Reply