คณะสงฆ์ 4 จว.อีสานหลั่งไหลให้กำลังใจ “พระเทพสารเมธี” เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ถูกมส.ปลด

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 หลังจากเมื่อวานนี้(4ต.ค.) คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีรวมตัวกันถวายให้กำลังใจพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต ประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส จำนวนหลายร้อยรูป พร้อมกับคัดค้านมติมหาเถรสมาคม เนื่องจากมองว่าไม่ชอบธรรม ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์และระเบียบพระสังฆาธิการ ลัดขั้นตอน เลียนแบบบ้านเมืองเหมือนกับนายตำรวจใหญ่ 2 คนที่ผ่านมา และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งสุดท้ายศาลปกครองให้คืนตำแหน่ง เพราะปลดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขณะเดียวกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีพระสงฆ์จาก จังหวัดหลั่งไหล ให้กำลังใจพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ถูกปลด ประกอบด้วยจังหวัด สกลนคร,อุดรธานี,อำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า ไม่เป็นธรรมเช่นกัน พร้อมกับตั้งคำถามว่า เหตุใด จึงถอดถอน พระเทพสารเมธี ออกจาก ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยไม่มีมูลเหตุ และไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ ในการถอดถอนพระสังฆาธิการ
เหตุใด จึงแต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยไม่มีความสอดคล้องกับระเบียบ กฎ ข้อบังคับของมหาเถรสมาคม เพราะ เป็นพระที่อยู่นอกเขตการปกครอง

ขณะที่ตอนนี้กระแสต่อต้านคำสั่งมีการพูดถึงบุคคลต่าง ๆ ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั่วไปในหมู่ศิษยานุศิษย์ของพระมหาเถระเหล่านี้ และตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

Leave a Reply