“อนุชา” ยันคำสั่งปลดเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นมติ มส.ที่ถูกต้องไปแล้ว

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีประชาชนคัดค้านมติมหาเถรสมาคม (มส.) สั่งปลดเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เรื่องนี้อยู่ที่มติที่ประชุม มส. ทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ไม่มีอะไรอย่างอื่นส่วนกรณีที่ประชาชนบา งส่วนจะยื่นหนังสือทวงถามเรื่องดังกล่าวมาที่ตนนั้น ขอย้ำว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ที่คณะสงฆ์ เป็นมติของ มส.ไปแล้ว

Leave a Reply