พระธรรมโพธิมงคล รับมอบ “ทองคำ 157 บาท” จากผู้บริหาร -ดารานักแสดงช่อง 3 เพื่อหุ้มเม็ดน้ำค้างเจดีย์ภูเขาทอง

วันที่  12   พฤษภาคม 2567   ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธาน เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แด่คณะเจ้าภาพน้ำโดย คุณประวิทย์ มาลีนนท์ และคุณอรัญญา มาลีนนท์ ได้นำพาคณะ เหล่าดารา ศิลปิน และ นักแสดง จากช่อง 3  ได้น้อมนำทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก ร่วม 157 บาท นำทองคำมาถวาย เพื่อหุ้มเม็ดน้ำค้าง ยอดสูงสุด ของพระเจดีย์บรมพรรพต ภูเขาทอง ที่กำลังบูรณะอยู่ตอนนี้ ซึ่งทางวัดสระเกศราชวรมหาวิหารได้แจ้งว่า จะนำทองคำทั้งหมดมอบให้กับ กรมศิลปากร ฝ่ายช่างสิบหมู่ เพื่อไปบุหุ้มเม็ดน้ำค้างถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระเจดีย์บรมพรรพต เป็นลำดับสืบต่อไป

Leave a Reply