“ลาออกแล้ว” แกนนำสงฆ์กาฬสินธุ์ปูด!! “พระครูเล็ก” ลาออกแล้ว แต่ใบลา “เจ้าคณะภาค 9” เก็บแช่แข็ง??.

 วันที่ 13 ก.พ. 65   เฟชบุ๊คชื่อ  “Sophonthamudom” หรือ  พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ จ.กาฬสินธุ์ แกนนำคณะสงฆ์กาฬสินธุ์สายธรรมยุต ที่คัดค้านมติมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ หรือ  “พระครูเล็ก” เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รูปใหม่ ได้โพสต์ว่า

จากกรณีมีคำสั่งและมติถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ภายหลังมติดังกล่าวได้มีการโจทย์ขานถึงความไม่ชอบมาพากลและไม่เป็นธรรมกับเจ้าคณะทั้ง 3 รูปสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือไม่มีการชี้แจงความผิดของเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 3 รูป ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากจนเป็นเหตุให้มีการคัดค้านและต่อต้านทั้งจากคณะสงฆ์ผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าคณะจังหวัดแต่ละรูปรวมไปถึงชาวพุทธในจังหวัดนั้นๆ

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ผ่านมามีการเสนอการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยในที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 คงเหลือ พระธรรมรัตนาภรณ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและ พระเทพสารเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)ซึ่งมหาเถรสมาคมได้ให้อำนาจเจ้าคณะหนกลางและผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะหนใหญ่ธรรมยุตเป็นผู้ทำรายงานเสนอต่อมหาเถรสมาคมอีกที

ซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะภาคที่จะต้องตั้งกรรมการสอบเจ้าคณะทั้ง 2 รูปและสรุปเรื่องส่งรายงานต่อเจ้าคณะหนและเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตให้พิจารณาและเป็นผู้นำเสนอมหาเถรสมาคมต่อไป

ในกรณีของจังหวัดกาฬสินธุ์การคัดค้านและต่อต้านจากสาเหตุการปลดพระเทพสารเมธีและแต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ หรือ ท่านพระอาจารย์เล็ก มาดำรงตำแหน่งแทนนั้น คณะสงฆ์และชาวพุทธกาฬสินธุ์ไม่เห็นด้วยทั้งการปลดและการแต่งตั้งผู้มาดำรงตำแหน่งแทน

แต่ในขณะนี้ได้ทราบว่าท่านพระอาจารย์เล็กได้ยืนหนังสือลาออกเป็นที่เรียบร้อยเพื่อยุติความขัดแย้งและยุติบทบาทของท่านเองมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

 แต่ปัญหาใหม่ที่ทำให้เกิดข้อกังขาก็คือทราบจากบุคคลใกล้ชิดเจ้าคณะภาค9(ธ)ว่าหนังสือลาออกของท่านพระอาจารย์เล็กได้ส่งถึงมือของเจ้าคณะภาค9(ธ)เป็นที่เรียบร้อยแต่ด้วยเหตุผลประการใดก็ไม่อาจทราบได้ ท่านจึงไม่รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตนหรือท่านจะไม่อนุมัติให้ลาออกท่านก็ควรที่จะแจ้งให้คณะสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)ได้รับทราบ

#การยื้อซื้อเวลาไม่มีผลดีอะไรเลยตรงกันข้ามเจ้าคณะภาค9(ธ)นั่นและจะโดนข้อกล่าวหาว่าละเลยปฏิบัติหน้าที่ยิ่งตอนนี้ผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมขยันลงพื้นที่ภาคอีสานทราบว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์จะถึงนี้ผู้มากบารมีก็จะมาตรวจการคณะสงฆ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีคราวนี้ของจริงนะครับผม

 ซึ่งก่อนหน้านี้พระครูโสภณธรรมอุดม ได้เปิดเผยว่า ในขณะเดียวกันก็มีข่าวจากฝั่งศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์เล็กว่าพระครูสุทธิญาณโสภณหรือท่านพระอาจารย์เล็กได้ยื่นหนังสือลาออกถึง 2 ครั้งแต่ก็ได้ถูกยับยั้งไม่ให้ลาออกซึ่งถ้าเป็นไปตามที่คณะศิษย์ท่านพระอาจารย์เล็กยืนยัน

 คำถามก็คือใครเป็นผู้ยับยั้ง??

แต่จากข่าววงในของคณะธรรมยุตในส่วนของเจ้าคณะใหญ่ยืนยันว่ายังไม่เห็นหนังสือลาออกของพระอาจารย์เล็กจึงสรุปได้ว่าหนังสือลาออกยังค้างและแช่แข็งอยู่ที่สำนักงานเจ้าคณะภาค9 (ธ)

 ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีและถูกต้องที่สุดก็มีบุคคลเดียวคือพระเทพดิลก” จ้าคณะภาค9 (ธ) เท่านั้นเพราะทางเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตได้ปฏิเสธว่ายังไม่เห็นหนังสือลาออกของท่านพระอาจารย์เล็กแต่อย่างใด

   #ก็หวังว่า พระเทพดิลก เจ้าคณะภาค9(ธ)จะมีคำชี้แจงที่เป็นคุณและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนานะขอรับ

Leave a Reply