วัดไทยใน “อังกฤษ” ไอเดียเจ๋ง ตักบาตรเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเสร็จ “แจกผัก” จากแปลง โคก หนอง นา แก่ผู้ร่วมพิธีนำกลับบ้าน

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนชาวไทยในเมืองนอริชและปริมณฑลจำนวนมาก ได้ทำพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนชุมชนไทยเชิญผ้าไตรพระราชทานจำนวน 10 ไตร พร้อมย่าม เวชภัณฑ์ และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระมหาจิรวัฒน์ จิรปุตฺติโย รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณสหราชอาณาจักร และคณะสงฆ์ในสหราชอาณาจักร ที่มาประกอบศาสนพิธีจำนวน 10 รูป กับได้นำชุมชนไทยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

นอกเหนือจากการถวายพระราชกุศลในงานครั้งนี้แล้ว  วัดอรุณสหราชอาณาจักรและประชาคมชาวไทยที่ร่วมในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ โคกหนองนาแห่งศรัทธาประเทศอังกฤษ” ซึ่งวัดริเริ่มขึ้น ยังได้จัดกิจกรรมแจกจ่ายพืชผักสดจำนวนมากแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งผลผลิตเหล่านี้เกิดขึ้นจากการน้อมนำและเผยแพร่แนวพระราชดำริ “โคก หนอง นา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติ โดยสมาชิกชุมชนไทยที่มีพื้นที่เกษตรกรรมรอบปริมณฑลของวัดได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิดที่ให้ผลผลิตที่ดีมากในช่วงฤดูร้อนของสหราชอาณาจักร และกิจกรรมนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสัมฤทธิผลในการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ “เราทำดีด้วยหัวใจ” อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความสามัคคีกลมเกลียวของชุมชนไทยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply