อินเดียมอบรางวัลปัทมศรีประจำปี 2022 “ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา” ผู้เชี่ยวชาญด้านสันสกฤตศึกษาของไทย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เพจ India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) ได้โพสต์ข้อความและข้อความว่า Congratulations to Prof. Dr. Chirapat Prapandvidya for being conferred Padma Shri Award by the Govt. of India for his enormous contribution to promoting #Sanskrit studies in Thailand. Earlier he was mentioned by Hon’ble PM in his #MannKiBaat programme.

ต่อมาวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เพจ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความว่า สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้รับรางวัลปัทมศรี ประจำปี 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้มีคุณูปการต่อวงการสันสกฤตศึกษา อาจารย์เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาตันติภาษา สำนักศิลปกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีบาลี สันสกฤต และฮินดี

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ได้รับความกรุณาจากอาจารย์มาเป็นวิทยากรหลายต่อหลายครั้ง การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จึงเป็นสิ่งที่ยินดีที่สุด สำหรับวงวิชาการภาษาและวรรณคดีสันสกฤต ไทย

สำหรับรางวัลนี้เป็นรางวัลสำคัญลำดับที่ 4 รองจาก 1 ภารัต รัตนะ 2. ปัทมะ วิภูษัณ และ 3. ปัทมะภูษัณ มอบให้โดยรัฐบาลอินเดีย เนื่องในวัน India’s Republic Day หรือ 26 มกราคม ของทุกปี ปีนี้ พ.ศ.2565 รัฐบาลอินเดียประกาศว่า ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยเป็นหนึ่งในชาวต่างประเทศที่ได้รับในปีนี้

Leave a Reply