กห.สั่งเตรียมพร้อมรับพระสงฆ์และญาติธรรมกลับจากอินเดีย

วันที่ 19 เม.ย.2563 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อ 19 เม.ย.2563 เวลา 09.00 น. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับ นขต.กห.และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ( State Quarantine ) ที่ศาลาว่าการกลาโหม

โดยสรุปภาพรวม วันที่ 19 เม.ย.2563 สถานภาพคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านสายการบิน ที่ยังอยู่ในมาตการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ จำนวน 938 คน และมีแผนเดินทางกลับมาวันนี้อีก 263 คน นอกจากนั้น ในวันที่ 24 – 25 เม.ย.2563 มีกำหนดการการเดินทาง​กลับประเทศไทยของพระสงฆ์​ แม่ชี และญาติธรรม​ จากการแสวงบุญที่เมืองกัลกัตตา​ ประเทศ​อินเดียจำนวน 342 ราย (เป็นพระสงฆ์​ 226   รูป​ แม่ชี​ 24  คน​และญาติ​ธรรม​ 92 คน )

สำหรับด่านชายแดน ไทย – มาเลเซีย ทั้ง 5 ด่าน ที่เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2563 มีการเดินทางกลับเข้ามาของพี่น้องประชาชนไทยแล้ว จำนวน 503 คน และมีแผนเดินทางกลับวันนี้อีก 303 คน ซึ่งทั้งหมด กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ได้ร่วมกันคัดกรองอย่างเข้มข้น โดยทั้งหมดต้องอยู่ในมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ตามภูมิลำเนาโดยการควบคุมของแต่ละจังหวัด

พล.อ.ชัยชาญ ได้กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการ ขอให้ “ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน” ที่มีที่ตั้งในไทย ประสานกับ กลาโหมอาเซียน ริเริ่มขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และการฝึกร่วมกันผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับมือกับปัญหาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งขอให้ใช้ศักยภาพของแต่ละเหล่าทัพ เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค นำผลผลิตตามฤดูกาล กระจายออกให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึง เช่นเดียวกับ “โครงการขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล” ที่ กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรข้ามภูมิภาค เพื่อให้เกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าประมงและข้าวในภาวะเกิดวิกฤตโรคระบาด

ทั้งนี้ พล.อ.ชัยชาญ ยังได้กำชับขอให้จัดเตรียมความพร้อมพื้นที่และระบบบริหารจัดการตามมาตรการควบคุมโรค รองรับพระสงฆ์และญาติธรรมที่จะเดินทางกลับจากกิจกรรมแสวงบุญจากประเทศอินเดีย โดยขอให้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามพระวินัยและกิจของสงฆ์

Leave a Reply