“วัดเขาบันไดอิฐ” โดเมล!! แก้ไขที่ดินวัดทั่วประเทศ

วันที่ 20 ก.ย. 65 วานนี้ คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรนำโดย นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เป็นต้น ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการออกโฉนดที่ดิน วัดเขาบันไดอิฐ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระปลัดบุญมี  ปุญฺญภาโค (หลวงพ่อวัง)  เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ไวยาวัจกรวัด และผู้ใหญ่บ้าน คอยต้อนรับ และ คอยสรุปผลการรพิสูจน์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าวัดเขาบันไดอิฐ มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้น

ทั้งนี้กรณีวัดเขาบันไดอิฐทางคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้เคยร่วมประชุมกับที่ดินจังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้แล้ว ขณะนี้ได้รับการพิจารณารังวัดออกโฉนดเป็นที่ตั้งวัดจำนวน 90 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา ขณะนี้อยู่ในกระบวนการออกโฉนดตามกฎหมายต่อไป ส่วนที่ดินวัดที่เหลืออีกประมาณ 100 กว่าไร่ รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิสูจน์เพื่อรอออกโฉนดต่อไป

วัดเขาบันไดอิฐเป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บนยอดเขาบันไดอิฐ ในตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปรากฏในพระราชนิพนธ์ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า

“ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง 3171 ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง สมเด็จพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์ของวัดนี้ ในอดีตวัดเขาบันไดอิฐมีชื่อเสียงมากทางวิทยาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดง พระเกจิชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาส ทำให้มีผู้ให้ความเคารพและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก..”

ปัจจุบันวัดเขาบันไดอิฐ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่มีชื่อเสียง น่าชม หน้าบันพระอุโบสถที่สวยงามสะท้อนความละเมียดละไมของสกุลช่างเมืองเพชรที่สามารถ สร้างสรรค์ปูนปั้นได้น่าดูชมยิ่งนัก โดยเป็นรูปลายกนกเปลวพลิ้วล้อมรูปครุฑ ชมถ้ำที่มีความน่าสนใจหลายถ้ำ ได้แก่ ถ้ำประทุน ถ้ำพระเจ้าเสือ ซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าเสือเคยเสด็จมาเยี่ยมพระอาจารย์แสงถึงถ้ำนี้ แล้วได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ ที่ไม่เพียงประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ หากบริเวณซอกผนังถ้ำยังมีประทุนเรือ ทำด้วยไม้เก่าแก่ กล่าวกันว่าเป็นประทุนเรือที่พระเจ้าเสือเคยถวายพระอาจารย์แสง นอกจากนี้ ยังมีถ้ำพระอาทิตย์ ถ้ำพระจันทร์ ถ้ำสว่างอารมณ์ ถ้ำช้างเผือก และถ้ำดุ๊คซึ่งเรียกชื่อว่า ยุคโยฮันฮัลเบิร์ตผู้สำเร็จราชการเมืองปอร์นสวิค ประเทศเยอรมัน ผู้เคยมาเยือนเพชรบุรีและชมถ้ำแห่งนี้ด้วย..

Leave a Reply