“สำนักพุทธฯ” เตือนภัยคณะสงฆ์ถี่!! ระวังถูกแก๊งค์มิจฉาชีพลวง “เลื่อนสมณศักดิ์-รับกิจนิมนต์”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับทราบกรณีกระแสข่าวปรากฎตามสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีบุคคลซึ่งน่าเชื่อได้ว่าเป็นพวก “มิจฉาชีพ” มีพฤติกรรมแอบอ้างและติดต่อไปยังพระภิกษุและผู้ติดตาม ซึ่งเป็นฆราวาสเข้ารับกิจนิมนต์ โดยให้เตรียมผ้าไตรสีพระราชนิยม ผลตรวจ  บัตรประชาชนหรือบัตรสุทธิ และพัดยศ รวมถึงให้มีการโอนเงินสำหรับการตรวจ RT-PCRท่านละ 17,500 บาท (หากกรณีที่ไม่เจอเชื้อโควิด -19 จะสั่งเบิกจ่ายคืนให้ภายหลัง) ในวันที่เข้ารับฉัน เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 096-1-74788-0 ชื่อบัญชี สิบเอกหญิง ทิพยสุดา เพิ่มพิณทอง และกรณีสำนักข่าวสื่อออนไลน์ต่าง ๆนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 กรณีมีกลุ่มคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกหลวงพระภิกษุ มีการนำเสนอเลื่อนสมณศักดิ์ สามารถอนุมัติเลื่อนสมณศักดิ์ เพียงแต่โอนเงินจำนวน 50,000 บาท และยังมีเทคนิคต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นการให้ไปบอกบุญญาติโยม ทั้งมีการยื่นคำขาดว่า ถ้าไม่รับสมณศักดิ์ ก็จะตัดชื่อออกไปจากระบบทันที

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่พระภิกษุและคณะสงฆ์ในวงกว้าง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์แจ้งเตือนภัยให้กับคณะสงฆ์ต่อไป

Leave a Reply