พลเอกเต็ง เส่งอดีตประธานาธิบดีเมียนมาบวชอีกครั้งที่วัดเดิม

เมื่อเวลา 06.13น.ของวันที่ 21 พ.ค.2562 พลเอกเต็ง เส่ง อดีตประธานาธิบดีประเทศเมียนมา ได้เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ที่วัดแห่งหนึ่ง ในเมืองปยินอูลวิน ที่เคยอุปสมบทมาแล้วเมื่อวันที่ 4 – 8 เม.ย.2559

(Cr.Khurtai Maisoong จาก Pyi Myanmar)

Leave a Reply