ส่อง 6 มาตรการเข้ม!!.มหาเถรวางแนวทางจัดพิธีศพ ผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด-19

         วันที่ 9 มิ.ย. 64 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นชอบแนวปฏิบัติในการจัดงานศพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งศพที่เสียชีวิตปกติ และศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยศพที่เสียชีวิตปกติ ให้มีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพไม่ควรเกิน 3 วัน และจำกัดผู้เข้าร่วมงานไม่เกินวันละ 30 คน และผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

       ส่วนแนวทางในการจัดพิธีศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มี  6 มาตรการ ดังนี้

      1.เคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลไปที่วัดภายใน 24 ชั่วโมง

      2.เมื่อถึงวัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือมูลนิธิ จำนวน 4 คน เป็นผู้เคลื่อนย้ายโลงศพขึ้นไปบนเมรุแบบปิดทันที โดยไม่มีการเปิดฝาโลงศพเด็ดขาด

      3.จำนวนญาติ และผู้เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ รวมพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 20 รูป/คน โดยต้องสอดคล้องตามคำสั่งของจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

     4.ให้โยงสายสิญจ์จากโลงศพมายังพานที่ตั้งบนโต๊ะด้านล่าง เพื่อให้เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล โดยนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป และต้องสวมหน้ากากอนามัยพิจารณาผ้าบังสุกุล

     5.ในพิธีประชุมเพลิง ให้มีพระสงฆ์ 4 รูป สวดมาติกา 1 จบ อยู่ด้านล่างเมรุ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะประกอบพิธี

    6.วันรุ่งขึ้นทำพิธีเก็บกระดูกได้ตามปกติ

ขอบคุณข้อมูล :https://www.thairnews.com/

 

Leave a Reply