แชร์ว่อนเน็ต!! วิจารณ์สนั่นโซเซียล นโยบาย “เจ้าคณะภาค 3”

วันที่ 9 มิ.ย. 64   มีการแชร์นโยบายคำสั่งการของ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ  ในฐานะเจ้าคณะภาค 3 รูปใหม่ เนื่องจากเมื่อเร็ว ๆ  ได้เรียกประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ภาค 3 ซึ่งเขตปกครองมี 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี

       การประชุมคราวนี้ได้สร้างความแปลกใจและถือเป็นปรากฎใหม่ในวงการคณะสงฆ์เนื่องจาก พระพรหมกวี  ให้ เจ้าคณะจังหวัดทั้ง 4  รูปแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ต่อที่ประชุมด้วย

      และต่อมามีการสรุปนโยบายของเจ้าคณะภาค 3 ออกมา จนสร้างความฮือฮาและก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากต่อเจ้าคณะปกครองในเขตภาค 3 และเขตปกครองสงฆ์อื่น ๆ เช่น

      1.วาระเจ้าคณะจังหวัด รวมถึงเจ้าอาวาส ควรมีวาระ แค่ 4 ปี ดีก็อยู่ต่อ ไม่ดีเปลี่ยนใหม่

      2.เรื่องห่มผ้า ต้องรักษารูปแบบมหานิกายเอาไว้ และให้มีการปฎิรูปคณะสงฆ์ในเขตปกครอง

     3.สอนให้ชาวบ้านรักษาศีล 5 ที่กายวาจาใจ ไม่ต้องมาขอศีลที่วัด

     4.ให้ทุกอำเภอส่งพระภิกษุหรือสามเณรมาเรียนบาลีที่วัดกัลยาณมิตรปีละ 1 รูป เจ้าคณะอำเภอ หาไม่ได้ให้ลาออก

    5.เรื่องพระถือกล้องถ่ายรูป ห้ามให้มีเด็ดขาด

 พร้อมกับฝากคำพูดไว้ว่า“หากเจ้าคณะสามารถ พระศาสนาเจริญ,เกรงใจเสียงาน เกียจคร้านเสียหาย มักง่ายเสียคน”

     สังคมโซเซียลวิจารณ์หนักว่า นโยบายบางนโยบายเหมือนรับลูกมาจากนักการเมืองคนหนึ่งที่เคยเคลื่อนไหวเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 4 ปี,บางคนวิจารณ์ว่านโยบายนี้สร้างความอึดอัดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม ในขณะที่บางส่วนบอกว่า ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี ที่ทำให้คณะสงฆ์มีความตื่นตัว ดังนี้เป็นต้น

        ซึ่งนโยบายนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่า เป็นนโยบายของ พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 จริงหรือไม่ แต่ปรากฎมีการแชร์ภาพและส่งไลน์ก่อให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก คงต้องรอคำชี้แจงจากกองงานเจ้าคณะภาค 3 ในข้อเท็จจริงต่อไป

 

ภาพ : เพจวัดกัลยาณมิตร

Leave a Reply