ในหลวง..พระราชทานเครื่องเขียนแด่ “สามเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์”

วันที่ 7 กันยายน 66   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เชิญผ้าไตรพร้อมเครื่องสังฆทานพระราชทาน และเครื่องเขียนพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูจารุปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี  และ  พระเมธี ฐิตเมโธ (พระบิดาสามเณรสุเทพ) สามเณรสุเทพ นรากุล อายุ 10  ขวบ สามเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์

พร้อมทั้งถวายเครื่องเขียนพระราชทานจำนวน 300 ชุด แด่พระภิกษุสามเณรวัดหนองขุ่น ซึ่งมีสามเณร 20 รูป เป็นตัวแทนรับมอบถวาย ณ อาคารโดมอเนกประสงค์วัดหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนหน้านี้ สามเณรสุเทพ นรากุล ได้สร้างความฮือฮาให้กับชาวพุทธหลังจากสอบท่องปาฎิโมกข์ผ่าน ในขณะที่อายุเพียง 10 ขวบ อ่านหนังสือยังไม่ค่อยได้  ไม่เคยเรียนบาลีมาก่อน  แต่มีความจำเป็นเลิศ

Leave a Reply