“อนุทิน” ตั้งเป้าฉีดวัคซีน “พระสงฆ์ 300-500 รูปต่อวัน ” ต่างหวัดลงทะเบียน“หมอพร้อม” หรือผ่าน อสม. / โรงพยาบาล

          กระทรวงสาธารณสุข ถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กลุ่มเป้าหมายแรก 13,000 รูปที่มีอายุมากกว่า 60 ปี, 7 กลุ่มโรค และในพื้นที่เสี่ยง เริ่มวันนี้วันแรก 352 รูป ตั้งเป้าการฉีด 300-500 รูปต่อวัน

 

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการถวายวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ โดยนายอนุทิน กล่าวว่า พระสงฆ์ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงอาจติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย จากการที่พระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับประชาชน และทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกกลุ่มประชากร โดยเริ่มในกลุ่มพระสงฆ์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และ 7 กลุ่มโรค ที่มีอยู่ประมาณ 13,000 รูป ในกรุงเทพมหานคร จากพระสงฆ์ทั้งหมด 17,636 รูปใน 457 วัด ซึ่งจะทยอยฉีดวัคซีนให้จนครบ เพื่อให้พระสงฆ์เข้าถึงการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรง ลดการป่วย และการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เริ่มวันนี้เป็นวันแรก มีพระสงฆ์ที่สมัครใจเข้ารับการถวายฉีด จำนวน 352 รูป และจะเปิดบริการถวายวัคซีนโควิด 19 เป้าหมาย 300 – 500 รูป ต่อวัน

          นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับพระสงฆ์ใน พื้นที่ต่างจังหวัด เบื้องต้นสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามระบบในช่องทางหลัก ได้แก่แพลตฟอร์ม“หมอพร้อม” หรือผ่าน อสม. / โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ขอให้พระสงฆ์เข้ารับการฉีดให้ครบทั้ง 2 เข็ม และเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น เพราะว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อยู่

          ทั้งนี้ พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อจองคิวได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-640-9537, 02-354-4305 ต่อ 5135, 086-415-5986, 086-415-5988,  086-416-2037,  086-416-2047, 086-416-2215 และ 086-416-4306

ขอบคุณภาพ -ข้อมูล : เพลรพ.สงฆ์

Leave a Reply