ในหลวงทรงรับ “หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม” อายุ 100 ปี ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

            วันที่ 20 พ.ค. 64  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ “พระราชมงคลวัชราจารย์” (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) อายุ 100 พรรษา 73  เจ้าอาวาสวัดยารทหาร (ห้วยด้วน) และเจ้าคณะตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอาพาธเนื่องจากปอดติดเชื้อ โดยเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ การนี้ขอให้นำส่งใบสำคัญเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไปยังกองพระราชภารกิจในพระองค์ ๙๐๔ เพื่อจักได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินคืนให้ต่อไป

         สำหรับหลวงพ่อพัฒน์  ปุญฺญกาโม เพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

Leave a Reply