นายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย 4 เหล่าทัพเข้าพบอธิการบดี มจร

           วันนี้ (1 มี.ค.64)  ณ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย, ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง นายสุรพล เพชรวรา อดีตเอกอัครราชทูต ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พร้อมคณะอนุศาสนาจารย์ 4 เหล่าทัพ  ได้เข้ากราบสักการะถวายมุทิตาพ พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ เลื่อนสมณศักดิ์

         ในการนี้มี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คอยอำนวยความสะดวกแก่คณะนายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย

Leave a Reply