“วัดโมลี ฯ เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ -ภาวนา คล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระ”

วันที่ 23  ม.ค.2567 เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร’ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โพสต์โปสเตอร์และข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ- สามเณร 400 รูปเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 2567 ที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 10.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และ เวลา11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเพล ณ ศาลาหอฉัน

สำหรับวัดโมลีวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ปัจจุบันมี พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) เจ้าคณะภาค 10 เป็นเจ้าอาวาส  เป็นวัดที่มีพระภิกษุ -สามเณรจำนวน 400 รูป เป็นวัดที่มีพระภิกษุ -สามเณรสอบบาลีได้มากที่สุดในประเทศไทยหลายปีติดต่อกัน และ เป็นสำนักเรียนบาลีดีเด่น

หลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงรับการถวายภัตตาหารสำหรับพระภิกษุ -สามเณรไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะที่ประชาชนทั่วไปไปร่วมถวายได้ด้วยเช่นกัน

Leave a Reply