กมธ.ศาสนา “ลงพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินวัดขุนสมุทรจีน” วัดไม้สักทองกลางทะเล จ.สมุทรปราการ

            วันที่ 19 พ.ค. 2564 ที่วัดขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ  ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รอง ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เผยว่า จากที่มีการร้องเรียนว่า วัดขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ เป็นวัดเก่า ที่ตั้งอยู่ริมทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ จนตัววัดถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลเหมือนวัดตั้งอยู่กลางทะเล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเรียบแล้ว แต่ไม่มีการออกโฉนดอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ลงไปตรวจสอบและได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าอาวาสวัดขุนสมุทรจีน เป็นต้น มาให้ข้อมูลเพื่อหาทางออกร่วมกันซึ่งมั่นใจว่ามีทางออกหลังจากที่ กมธ. เข้ามาตรวจสอบ

            นายสาคร สีลาพันธ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ กล่าวว่าจากประวัติที่ผ่าน มาหลังจากตนได้เข้ามาร่วมประชุมเพิ่งจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาและก่อตั้งก่อนปี พ.ศ. 2481 เพราะด้วยข้อกฎหมายหากจะดำเนินการเพื่อขอโฉนด จะต้องมีวัดมาก่อน พ.ศ. 2481 ทั้งนี้ด้วยกรอบของกฎหมายที่วางไว้ ตนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน

          ส่วน นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงจากข้อมูลที่ได้จากผู้สูงอายุ ทราบว่าวัดก่อตั้งมาก่อนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า พ.ศ. 2481 ด้วยวัดขุนสมุทรจีนเดิมอยู่บนพื้นดิน แต่ด้วยภาวะโลกร้อน (Global Warming) ทำให้จากวัดที่อยู่บนแผ่นดินก็ถูกน้ำกัดเซาะ และมีความสูงของน้ำขึ้นมาตามลำดับ จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าหมู่บ้านนี้มีมากว่า 300 ปีแล้ว แต่เดิมเป็นชุมชน มีโรงเรียนอยู่ข้างวัด แต่ภายหลังระดับน้ำขึ้นมาสูงทำให้โรงเรียนขุนสมุทรจีน จะต้องย้ายออกไป สำหรับวัดขุนสมุทรจีนมีพระสงฆ์มาประจำวัดนี้รุ่นต่อรุ่น แต่ด้วยมีพายุรุนแรงก็ทำให้ต้องย้ายเข้าย้ายออก ทำให้ขาดการต่อเนื่องในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ โดยขณะนี้ทาง พศจ.สมุทรปราการจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการต่อไป

        ปัญหาวัดตั้งอยู่บนที่ดินของรัฐ ภาครัฐออกกฎหมายทับซ้อนที่ดินของวัด หรือแม้กระทั้งวัดหลายวัดปัจจุบันยังไม่ได้รับโฉนดที่ถูกต้องกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคณะสงฆ์ เนื่องจากในอดีตพระสงฆ์อยู่แบบไม่ได้สนใจเรื่องการออกโฉนด และภาครัฐเองก็ไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริง

      ปัญหานี้ปัจจุบันประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขจนสามารถออกโฉนดเรียบร้อยแล้วหลายวัดหลายจังหวัด..

Leave a Reply