ขสมก.จัดรถบริการประชาชนเข้าวัดช่วงหยุดยาววิสาขบูชา

วันที่ 17 พ.ค.2562 นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม และมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจำทางไปวัดต่างๆ จำนวนมาก ขสมก. จึงเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน สำหรับเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2,823 คัน 19,803 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ ทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง 129 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤษภาคม จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ได้แก่ สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556 สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511 สถานีรถไฟหัวลำโพง 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75 และ 501

นอกจากนี้ จัดรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 20 คัน สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยฯ เฉลี่ยวันละ 9 คัน สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน และสาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คันด้านความพร้อมของรถโดยสาร ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็กสภาพรถโดยสาร และซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพการบริการ ISO 9001 : 2008

และเน้นย้ำให้พนักงานประจำรถประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบทุกครั้งส่วนด้านความปลอดภัย อบรมพนักงานประจำรถ กำชับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและคอยดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีการตรวจใบอนุญาต ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ พร้อมย้ำเตือนให้พนักงานประจำรถคอยสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัย หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที พร้อมทั้งจัดกำลังสายตรวจพิเศษไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร ตามป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นอีกด้วย

Leave a Reply