‘คุณหญิงพันธุ์เครือ’ร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกที่ลาว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเมธีวรญาณ(สายเพชร วชิรเมธี ป.ธ.9 ,ดร.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ไทย ได้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ร่วมกับพระสงฆ์และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์เป็นจำนวนมาก รวมถึงคุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธด้วย

สำหรับการจัดงานวิสาขบูชานี้ ทางศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เน้นเชื่อมความสัมพันธ์พุทธสองฝั่งโขงประเทศลาว-ไทย พร้อมมีแนวคิดที่จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีในวันวิสาขบูชา

Cr.ข้อมูลและภาพจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1498931

Leave a Reply