จังหวัดอุบล ฯ รวมพลังบวรจิตอาสาเกี่ยวข้าวแปลงนากล้าต้นเดียว

วันที่ 25 พ.ย. 66  ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเป็นประธานจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเกี่ยวข้าวไร้ซ์เบอรี่ ณ โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) ซึ่งได้จัดกิจกรรมดำนาด้วยกล้าต้นเดียว เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา เป็นการเขียนศาสตร์พระราชาลงบนแผ่นดิน คือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตพิชิตความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาพอเพียง โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดเช่นพัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานจังหวัด อบจ. มทบ.22 ตชด. นายอำเภอ ผู้กำกับสภ.โขงเจียม ตำรวจน้ำ ป่าไม้ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ แม้แต่เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ – โขงเจียม (ธ) ก็มาตั้งโรงทานน้ำดื่ม ส้มตำ พร้อมทั้งญาติโยมชาวพิบูลมังสาหาร พัฒนาการอำเภอกับเครือข่ายโคก หนอง นา และชาวอำเภอโขงเจียม ก็มาร่วมกัน

พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม กล่าวว่า พลังบวรจิตอาสา เป็นการรวมน้ำใจของคนในสังคมในการเสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วยเหลือผู้ที่ลำบาก ตกทุกข์ได้ยาก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายเช่นการทำเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสมซึ่งมีการมาทำเป็นตัวอย่างในพื้นที่เกษตรกรเรียกว่า โคก หนองนา โมเดล ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจไปปรับที่ตามหลักทฤษฎีใหม่แล้วไม่ทำอะไรต่อรอให้เกิดผลผลิตคิดว่าชาตินี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วมาบ่นว่าทฤษฎีนี้ไม่ดีไม่ได้ผล ความจริงผลเกิดแต่เหตุ ถ้าเหตุดี ผลย่อมดี เหตุไม่ดีผลก็ไม่ดี แล้วถามต่อว่าใครสร้างเหตุ คำตอบคือตัวเราเอง ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผล ถ้าอยากได้ผลก็ต้องสร้างเหตุดังเช่นวันนี้ เราดำนาจึงได้ข้าวไม่ใช่ปรับที่แล้วมานั่งรอให้ข้าวงอกขึ้นมาเอง ง่าย ๆ แค่นี้..

Leave a Reply