พช.เลย  จัดกิจกรรม KICK​ OFF​  “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17  กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 08.00​ น. นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28​ กรกฎาคม​ 2564​ ณ  แปลงพื้นที่ต้นแบบ นายสนั่น  จำปาคำ  หมู่ที่ 7 ต.ปากตม อ.เชียงคาน​ จ.เลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด​เลย​ นายอำเภอเชียงคานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงคาน​ ผู้นำท้องถิ่น​ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน​ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายโสภณ​ สุวรรณรัตน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย​ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ​ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน​ รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังพระปฐมบรมราชโองการ​ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด​ และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อีกทั้งทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ​  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคม​ ชุมชน​ และประเทศชาติ​ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน​ กระทรวงมหาดไทย​ ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานนี้มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี​ เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล​ แบ่งปัน​ อันเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งของสังคมไทย​

 ในการนี้​ ประธานในพิธีฯ​  ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมฯ​ เอามื้อสามัคคี​ ในครั้งนี้ 6​กิจกรรม ได้แก่  1) ปลูกต้นไม้  2)ปล่อยปลา  3) ทำสะพานข้ามคลองไส้ไก่ 4) ทำฝายแม้ว 5) ทำปุ๋ยหมัก และ  6) ทำแซนวิชปลา

นายคมสิทธิ์​ สุริยวรรณ​ พัฒนาการจังหวัดเลย​ กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมวันนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในประชาชน ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติของเราได้หลุดพ้นวิกฤติหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิกฤติความขัดแย้งทางสังคม และวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

Leave a Reply