“เจ้าคุณประสาร” เล่าวิถีชาวพุทธไทยใน “สหรัฐอเมริกา”

วันที่ 7 พ.ย. 64  พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ “เจ้าคุณประสาร”  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยว่า  อาตมาได้เดินทางไปร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองเทมป้า รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยมี พระมงคลรัตนวิเทศ  (ปรีชา ธมฺมจารี) เป็นเจ้าอาวาส  คุณเสาวลักษณ์  ถมแก้ว ชาวเมืองแทมป้า เป็นผู้ขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64  เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่นอเมริกา)

พิธีทอดถวายกฐินพระราชทานในครั้งนี้พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาส ได้จัดให้มีขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเวียนรอบอุโบสถ โดยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองแทมป้าและใกล้เคียงรวมทั้งชาวอเมริกามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก   สำหรับคนไทยที่มาร่วมงานต่างก็ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะเป็นพิธีที่สำคัญแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความรักของคนไทยในต่างแดนทึ่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกด้วย

 “สำหรับคนอเมริกาที่มาร่วมงานต่างก็ประทับใจโดยเฉพาะการแสดงออกถึงความรักของคนไทยที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอน ความศรัทธาในสามสถาบันหลักของขาติ การแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามรวมทั้งอาหารไทยที่หลากหลายที่คนไทยนำมาร่วมงานบุญด้วย”

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า คนไทยในเมืองแทมป้าต่างก็มีความภูมิใจในวัดมงคลรัตนาราม เพราะสร้างได้สวยงามรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่นโบสถ กุฎิสงฆ์ เป็นต้นจนทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองแทมป้าไปแล้ว นอกจากนั้นแล้ววัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและคนอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งในแบบครอบครัวหรือที่สนใจมาศึกษาพระพุทธศาสนา เพราะในทุกวันอาทิตย์วัดจะจัดให้มีการบรรยายและนำปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้คนอเมริกาอีกด้วย

 “คนไทยในต่างแดนต่างก็ไม่ลืมวัดและพระศาสนา พระสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตปฎิบัติศาสนกิจในต่างประเทศล้วนแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน เป็นที่พึ่ง ทีปรึกษาและให้ธรรมในการดำรงชีวิตอีกด้วย” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

 

 

Leave a Reply