“มหาดไทยห่วงใยประชาชน” ปลัด มท. สั่งการผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเน้นย้ำสายด่วนนิรภัย 1784 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 16 เม.ย. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการ ศปถ. ซึ่งได้มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยกำชับไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และท่านนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินมาตรการทั้งการป้องกัน ป้องปราม และการบังคับใช้กฎหมายในทุกเส้นทางทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 พบว่า มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน (วันที่ 11 – 15 เมษายน 2566) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,744 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 197 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,738 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน (59 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (15 ราย) และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน (59 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 7 จังหวัด

“ในวันนี้ เป็นวันหยุดช่วงท้ายของเทศกาลสงกรานต์ 2566 ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ รวมถึงที่เดินทางไปท่องเที่ยวทัศนาจรยังสถานที่ต่าง ๆ อยู่ระหว่างการเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเตรียมทำงาน ประกอบอาชีพ จึงทำให้ปริมาณยานพาหนะในถนนทุกสายของวันนี้มีจำนวนมาก รวมทั้งในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา อาจมีพี่น้องประชาชนหลายท่าน ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว ร่วมกับญาติมิตรเพื่อนฝูง เฉลิมฉลองสังสรรค์ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้เน้นย้ำไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้บูรณาการทีมจังหวัด และทีมอำเภอในพื้นที่ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ ดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของประชาชนอย่างเข้มข้น จัดจุดบริการประชาชนเพื่อดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีกาแฟ น้ำดื่ม ของว่าง ไว้บริการให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในบ้างพื้นที่ ด้วยความสมัครสมานสามัคคีของภาคีเครือข่าย ได้มีบริการอาหารหลัก อาหารว่างสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้ท่านที่หากง่วงนอน หรืออ่อนเพลียในระหว่างขับรถ แวะพักได้ตามจุดบริการประชาชนที่มีกระจายอยู่ทุกเส้นทาง ทุกพื้นที่อำเภอ ตำบล ในถนนทุกสาย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกด่านเพิ่มความถี่เรียกตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุและถนนทางตรง อีกทั้งเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด โดยเฉพาะไม่พกใบอนุญาตขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ มีจำนวนผู้โดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย พร้อมทั้งเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุโดยทันที เพื่อดูแลประชาชนให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยที่สุด และสำหรับจังหวัดที่มีจุดตัดทางรถไฟ จังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่ง ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ ดูแลอำนวยการความปลอดภัยในทุกจุด และสำหรับอำเภอให้สั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และสั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กวดขันการใช้จักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อาจจะใช้รถไม่ปลอดภัยก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองรวมถึงส่วนรวมด้วย รวมทั้งกวดขันการจอดรถริมทางซื้อของฝากและร้านค้าที่วางสิ่งของล้ำช่องทางจราจร เพื่ออำนวยการจราจรให้คล่องตัวและป้องกันอุบัติเหตุจากการแซงริมไหล่ทาง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการให้บริการรถสาธารณะและเครื่องบิน ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ได้ตรวจสอบความพร้อมของยวดยานพาหนะ ความพร้อมของพนักงานขับรถ รวมถึงตรวจตราพื้นที่นั่งพักคอยภายในบริเวณสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และอาคารท่าอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ และจากสภาพอากาศที่ได้ติดตามร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าในวันนี้บางพื้นที่จะเกิดฝนฟ้าคะนอง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางจำกัด จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ ใช้อุปกรณ์นิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

“หากพี่น้องประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือหากยานพาหนะขัดข้อง ต้องการขอรับความช่วยเหลือ ขอให้ได้ติดต่อแจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 เพื่อเจ้าหน้าที่และพี่น้องอาสาสมัครได้เข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และในส่วนของท่านที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หากพบว่าสภาพรถไม่พร้อม หรือผู้ขับขี่มีสภาพร่างกายผิดปกติ คาดว่าจะทำให้ไม่ได้รับความปลอดภัย ขอให้ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นายท่ารถประจำสถานี หรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก หมายเลข 1584 แล้วแจ้งทะเบียนรถ จุดที่กำลังเดินทาง เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายจะได้ดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน หรือแจ้งเหตุทาง LINE “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน ค้นหา Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply