‘แผ่นดินธรรม’ลุยอีสาน มุ่งพัฒนาการศึกษาชาติ ภายใต้”ศีลธรรม นำชาติ”

วันที่ 14 พ.ค.2561 นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม พร้อมด้วยผู้สมัครของพรรคได้ลงพื้นที่ภาคตระวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะได้แวะเยี่ยมโรงเรียนหัวขวาวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา เล็กๆ ในหมู่บ้านหัวขวา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้พรรคแผ่นดินธรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เพื่ออนาคตลูกหลานไทย ภายใต้สโลแกน “ศีลธรรม นำชาติ”

นายพลากร ได้ระบุว่า พรรคแผ่นดินธรรม ขอยืนหยัดสู่สนามเลือกตั้งในครั้งนี้ แม้กฏกติกาต่างๆ จะบิดเบี้ยว เอารัดเอาเปรียบต่างๆนานา ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น เราขอสู้ด้วยจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีและเพืี่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร เราหวังว่าพี่น้องชาวพุทธที่ตื่นแล้วจะเข้าใจ ในภารกิจที่เรากำลัังทำ พรรคแผ่นดินธรรมขอยืนยันว่า”ชาติไทยเรา ถ้าพระพุทธศาสนาอยู่ได้ ทุกสถาบันก็อยู่รอด”

 

พร้อมกันนี้นายพลากรได้เป็นประธานประชุมตั้งตัวแทนพรรคแผ่นดินธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คนร่วมประชุมด้วยจิตใจเป็นกุศล ทุกคนทราบตรงกันว่างานของเราเป็นงานเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อลูกหลานเราในอนาคตก่อนประชุมพวกเราชาวพุทธพร้อมกันกราบพระบูชาพระรัตนตรัย ตั้งใจทำงานครั้งนี้ถวายเป็นพุทธบูชา ที่บ้านหัวขวาอำเภอกมลาไสย โดยมีนางมะรีย์ สุ่มมาตย์ รองหัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.อดิศร หนันกำจร โฆษก  และคณะผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งด้วยจิตอาสาเพื่อพระพุทธศาสนา

Leave a Reply