อุดหนุน4สนามอบรมบาลีก่อนสำหรับเปรียญเอก

เปิดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงสำหรับเปรียญเอก ประโยค ป.ธ. 6 – 7 – 8 – 9 เปิดแล้ว โดยแต่ละสนามมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

1 สนามที่ 1 วัดโมลีโลกยาราม เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 086 – 796 – 2617 หรือ 087 – 916 – 6713

สนามที่ 2 วัดสามพระยา เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ท่านที่ประสงค์จะเข้าพักให้นำหนังสือฝากตัวจากต้นสังกัดไปยื่นที่ สนง.วัดสามพระยาได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคมเป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 02 – 628 – 7067 หรือ 081 – 554 – 7132, หรือ 084 – 756 – 7729

3 สนามที่ 3 วัดสร้อยทอง เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 02 – 912 – 7553 หรือ 02 – 912 – 6621

4 สนามที่ 4 บ้านกัลยาณธรรม อ. ชรินทร์ เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 044 – 369 – 154, หรือ 086 – 539 – 7106

Leave a Reply