ได้ใจพระสงฆ์ทั่วประเทศ !! ท่านพระครู ถวายฏีกาในหลวง ร้องสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ปริยัติธรรม

วันที่ 15 ก.ค. 66  มีเอกสารหนังสือจากกระทรวงการคลังทำหนังสือตอบ “พระครูสิทธิสุตานุกูล” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 11  กรกฏาคม 2566 สืบเนื่องจาก พระครูสิทธิสุตานุกูล ได้ทำหนังสือถวายฏีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพึ่งพระบารมีเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2566  ความว่า  ตามลิขิตของท่านฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถวายฏีกา ความว่า ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมและมีเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมที่ปฎิบัติงานอยู่ในโรงเรียน ต่อมากระทรวงการคลังเห็นชอบกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ปัจจุบันยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ด้วยเหตุนี้ จึงขอพระกรุณาเป็นที่พึ่ง และสำนักงานองคมนตรีได้ส่งหนังสือให้กระทรวงการคลังพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังขอเรียนว่า ได้ประสานส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาดำเนินการแล้ว และหากมีผลประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

หลังหนังสือตอบจากระทรวงการคลังเผยแพร่กระจายออกไป มีมี “พระภิกษ” จำนวนมาก   “ยุ” ให้ถวายฏีกาเรียกร้องค่า “นิตยภัต” ของคณะสงฆ์ด้วย ซึ่งปัจจุบันเป็นไปด้วยความล่าช้า

Leave a Reply