พระมหาเปรียญอยุธยาวางตำรา..ออกโรงทานเคลื่อนที่เดลิเวอรี่

       การออกโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ของวัดและคณะสงฆ์ กำลังคึกคักทั่วประเทศ สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนชาวไทยและเป็นนานาชาติยกย่องเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีพระสังฆาธิการ วัดต่าง ๆ ได้สละเงินทั้งส่วนตัวและของวัด รวมทั้งเงินบริจาคจากญาติโยมร่วมออกโรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากปัจจัยทางเศรษกิจและโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 กระจายไปทั่วประเทศ

         วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่หลวงพ่อโต โดยการอุปถัมภ์ของ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร และดูแลอำนวยการโดย พระเมธีวราภรณ์  (เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.9) รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563  ที่ผ่านมา และจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่า สถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

         โดยโรงทานวัดพนัญเชิงวรวิหารนี้พิเศษกว่าที่อื่น  เนื่องจากคณะทำงานที่เป็นพระภิกษุ สามเณร ซึ่งล้วนแต่เป็นมหาเปรียญทั้งสิ้น ตั้งแต่ประโยค 4 ถึงประโยค 9 ร่วมกับอุบาสก อุบาสิกา มาช่วยกันประกอบ อาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน และมีผลไม้ น้ำดื่ม และขนม โดยช่วยกันปรุงอาหารตั้งแต่ 08.00 น.หลังจากนั้นเวลา 11.45น. พระภิกษุ-สามเณรฉันเพลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

          คณะพระภิกษุ -สามเณรที่เป็นเปรียญ พร้อมทีมงานได้นำอาหารขึ้นรถยนต์ ตระเวณออกเดินทางไปแจกจ่ายประชาชน ยังชุมชนต่างๆ รอบวัด และในเขตต่าง ๆ ที่มีผู้เดือดร้อน ซึ่งโรงทานเคลื่อนที่นี้ประกอบไปด้วยการแจกจ่ายอาหารปรุงสุก น้ำดื่ม ขนม ผลไม้ พร้อมหน้ากากผ้า ให้กับประชาชนในแหล่งชุมชน พื้นที่ใกล้เคียงบริเวณวัดพนัญเชิงฯ ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านถึงหน้าบ้าน โดยประชาชนไม่ต้องมารวมตัวกัน ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยจะไม่แจ้งสถานที่ที่ออกไปแจก เมื่อไปถึงชุมชนจะเรียกให้ชาวบ้านออกรับอาหาร จะมีอาหาร 2 – 3 อย่าง ซึ่งจะช่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะนี้

 

            โดยพระภิกษุสามเณรที่ออกไปแจกอาหารล้วนแต่เป็นมหาเปรียญทั้งสิ้น นำโดยรองเจ้าอาวาส (ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ป.ธ.9) สองรูป  และพระลูกวัด มหาเปรียญ ตั้งแต่ ป.ธ. 4 ถึง ป.ธ 7

              การที่พระภิกษุผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งพระศาสนา ผู้เป็นกุลบุตรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเปรียญออกไปแจกจ่ายทำงานเพื่อประชาชนแบบนี้ เป็นสิ่งที่เห็นได้ในยากในสังคมไทย ทั่วประเทศไทยอาจมีที่นี้ที่เดียวคือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ที่พระสงฆ์ออกมาช่วยเหลือประชาชนยามตกทุกข์ได้ยากแบบนี้..

***************

 

 

Leave a Reply