ตามไปดู..การอบรมพระธรรมทูตไทย ??

  การอบรมพระธรรทูตไทย ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ  มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา         และได้ทำการเปิดอบรมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗  ซึ่งมี พระเทพวัชรบัณฑิต อธิกาบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าฝึกอบรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยต้อนรับ โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์ อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมฯ

       ล่าสุดวันนี้ (26 มี.ค.64) โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 27 นำโดย พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  ได้ร่วมกันทำกิจกรรท แบกกระสอบทราย ตัดเตรียมไม้ไผ่ทำเสริมแนวฝายกั้นน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติของหลักสูตรในการฝึกให้พระธรรมทูตทำงานด้านก่อสร้างเป็น

      สำหรับการอบรมพระธรรมทูต หลักสูตรอบรมมีทั้งทฤษฎีและภาคปฎิบัติที่เข้มข้นและพระภิกษุผู้เข้าอบรมต้องใช้ความอดทนสูงตลอดระยะเวลา 3 เดือน สำหรับรุ่นที่ 27 นี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมและจบหลักสูตรในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

       สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้มีศรัทธาทั่วไป หากต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน เลขที่บัญชี 026-1-31577-3

      ชื่อบัญชี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งเอกสารการโอนไปที่ LINE ID: wichian2035  หรือ [email protected] หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ โทร. 02623 5386,  098 225 4454,  081 374 2438,  090 930 3517

      วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร อยุธยา โทร. 035248065,  082-326-4342,  063 191 3090

 

 

ภาพข้อมูล:วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply