พช.ร่วมกับ กรมหม่อนไหม จัดเดินแบบ “รวมใจผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เมื่อวานนี้ ( 25 มี.ค. 64 )  ณ อาคารที่ทำการโคกหนองนาพุทธพรโมเดลนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “รวมใจ ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นางสาวพัชรา วุ้นประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดแพร่ ผู้แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมเป็นประธาน

นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงาน “รวมใจ ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้พระราชทานแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบ พัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายตามวิถีที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน และยังส่งเสริมผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล โดยอำเภอนครไทยได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์โคกหนองนาพุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพร แข็งแรง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีภาคเอกชนที่ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ สร้างความกินดี อยู่ดีแก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การสาธิตกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แสดงนิทรรศการผ้าไทยที่ได้รับมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน (Royal Thai Silk) จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ กรมหม่อนไหม การจัดแสดงผ้าไทยลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ” จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย และการเดินแบบผ้าไทยของนางแบบอาชีพ และนางแบบกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภาคีการพัฒนาในพื้นที่

ในการจัดงานครั้งนี้มี นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอนครไทย นางจริยา สมวันดี พัฒนาการอำเภอนครไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงาน

Leave a Reply