Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
 อยุธยาโมเดล  “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” พ่อเมืองจับมือคณะสงฆ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน - TheBuddh.com

 อยุธยาโมเดล  “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” พ่อเมืองจับมือคณะสงฆ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

วันที่ 26 พ.ค.66 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” และ “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยนำภาคีเครือข่ายร่วมปลูก “ต้นหมัน” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด คนละ 1 ต้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน วรวิหาร ร่วมงาน และมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ประชาชน และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคศาสนา ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน โดยได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องสอดรับกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนดูแลสังคมประชาชนคนไทย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ และอีกเหตุผลสำคัญที่คัดเลือกบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวาระฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ปีพุทธศักราช 2523

“”ต้นหมัน” ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นสูง 5–15 เมตร เปลือกต้นสีเทาคล้ำ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบทู่ โคนใบกว้าง ดอกสีขาว ผลเมื่อเปลือกสีชมพู มีของเหลวภายในเหนียวมากห่อหุ้มเมล็ด มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordia cochinchinensis Gagnepain อยู่ในวงศ์ BORAGINACEAE มีถิ่นกำเนิดบริเวณป่าชายเลนที่ค่อนข้างแข็ง และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสมในการเพาะปลูก คือ พื้นที่ที่มีสภาพดินเลน เพราะต้องการน้ำและความชุ่มชื้นสูง” ผู้ว่าฯ นิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าว

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้ายว่า เป้าประสงค์ที่สำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูก ๆ นักเรียน ซึ่งจะต้องเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันทำให้ทุกพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ตามโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบต้นไม้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 158 แห่ง แห่งละ 1,000 ต้น รวมทั้งหมด 158,000 ต้น เพื่อนำไปปลูกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวอยุธยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านเกิด ร่วมกันปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงบริเวณโดยรอบบ้านให้เป็นหน้าบ้าน น่ามอง เพื่อทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดแห่งความร่มรื่น สะอาด สวยงาม ด้วยพลังความรักสามัคคี อันจะนำไปสู่การทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดแห่งความสุขที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Suatainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924