พระสงฆ์ระดับศาสตราจารย์รำพึง “เมื่อเสียงปืนดังขึ้น กฎหมายก็หยุดลง”

เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (23 เม.ย.64) ศาสตราจารย์ ดร. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จ.นครปฐม หรือ มจร วัดไร่ขิง ได้โพสต์เฟชบุ๊คส่วนตัวว่า

สังคมที่เราคาดหวังว่าจะสงบ…กลับวุ่นวายนี่คืออิทธิพลของทฤษฎีความอลวน (Chaos theory)  ในทางรัฐศาสตร์มีผู้กล่าวว่า “เมื่อเสียงปืนดังขึ้น กฎหมายก็หยุดลง”

ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว จะหาความเป็นธรรมจากผู้ใช้กฎหมายเป็นเรื่องยาก

กรณีศึกษา “สมณเพศของพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ก่อเกิดจากเจตนาเพื่อจะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา และไม่มีทางสิ้นสุดลงเพียงเพราะผู้ใดจะมากระชากจีวรออกจากร่าง ผ้าจีวรที่นุ่งหุ่มเป็นเพียงเครื่องแบบที่แสดงความเป็นสมณเพศ ในยามสรงน้ำก็ต้องเปลื้องออกเพื่อชำระร่างกาย แต่ไม่ได้หมายถึงพ้นจากการเป็นสมณเพศ แม้เมื่อยามใดถูกโจรผู้ร้ายหรือผู้ใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายนำออกจากร่างกาย สมณเพศก็ยังดำรงอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่แสดงเจตนาเปล่งวาจาลาสิกขา เช่นเดียวกับทหารที่ถอดเครื่องแบบออกก็ยังคงเป็นทหารเช่นเดิม”

     แต่มันจะใช้ได้ก็ในยามที่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์…

     สำหรับพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผอ.ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จ.นครปฐม  เมื่อปีที่แล้วได้สร้างความฮือฮาในแวงวงวิชาการและสังคมพระสงฆ์เป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับโปรดเกล้าฯเป็น“ศาสตราจารย์” ขณะอายุเพียง46ปี

Leave a Reply