ศูนย์พระทำรออยู่! “เพียงเพราะผมไม่ใช่คนกรุงเทพฯ เข้าศูนย์พักคอยเมืองกรุงไม่ได้”

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพจ Suthito Aphakaro เพียงเพราะผมไม่ใช่คนกรุงเทพฯ ศูนย์พักคอย Community ISolation
สิ่งที่สวยงามและปัญหาที่รอการแก้ไข

หลังจากที่วัดสุทธิวราราม วัดต่าง ๆ โรงเรียน หรือแม้กระทั้งภาคเอกชนบางแห่งได้เปิดวัดหรือสถานที่ให้เป็นศูนย์พักคอย เพื่อรอการช่วยเหลือทางการสาธารณสุขที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพและปริมณฑลในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สิ่งที่ดีงาม คือ โอกาสและความหวังของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเพราะว่าเต็มทุกพื้นที่ รวมทั้งความมีน้ำใจของคนในชุมชนวัด บ้าน โรงเรียน ผู้มีจิตเป็นกุศลที่มาร่วมบริจาค และคณะสงฆ์ที่อนุมัติให้วัดดำเนินการได้อย่างเต็มที่ พร้อมให้ความอุปถัมภ์ในการดำเนินการ อาหาร 3 มื้อ เครื่องมือวัดค่าอ๊อกซิเจนในเลือด ที่วัดไข้ ความดัน มาพร้อม สวยงามสุดๆ น้ำใจคนไทย….ที่ยากจะลืมเลือน

จาก 6 วัดในกรุงเทพมหานคร เช่น วัดสุทธิวราราม วัดสะพาน วัดศรีสุดาราม วัดอินทราราม เป็นต้น ที่รับผู้ป่วยได้ราว 1,500 เตียง ขยายไปอีกหลายวัดและสถาบันการศึกษาของสงฆ์ คาดว่าอาทิตย์นี้น่าจะรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 3,000- 5,000 เตียง ขณะเดียวกันพระสงฆ์ วัดและกลุ่มจิตอาสาก็ลงพื้นที่ชุมชนช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่บ้าน Home Isolation อีกจำนวนไม่น้อยทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สวยงามเช่นกัน

แต่ในการทำงานย่อมมีปัญหาอุปสรรค คือ การคัดกรองและการรับเข้าศูนย์พักคอยมีปัญหาจากนโยบายและกระบวนการที่ยึดระเบียบมาก (น่าจะเป็นของกรุงเทพมหานคร) ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถแยกตัวออกจากครอบครัวและชุมชนได้เร็ว เพียงเพราะ

1. ผลตรวจมิใช่การตรวจแบบ RT-PCR ไม่รับผลตรวจ Antigen Test ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วยรอและกลับไปแพร่กระจายต่อในชุมชน/ที่ทำงาน ทำให้ผู้ป่วยสีเขียวกลายเป็นผู้ป่วยสีเหลืองที่มีอาการหนักขึ้น

2. ไม่รับผู้ป่วยข้ามเขตในกรุงเทพ เพราะว่า ต้องให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตนั้นๆ ประเมินก่อนว่า ผลตรวจชัดเจนและไม่เป็นผู้ป่วยสีเหลือง ผู้ป่วยอายุมากไม่อยากให้รับ กลัวผิดพลาด ทำให้ผู้สุงอายุหลายรายชีวิตกก่อนจะได้เข้าโรงพยาบาล หรือศูนย์พักคอย

3. บัตรประชาชนมิใช่คนกรุงเทพ ไม่สามารถช่วยเหลือทันทีได้ ต้องรอประสานและรอพื้นที่ตามบัตรทอง ช่วยยืนยัน ผลจึงทำให้ผู้ป่วยบางคน หมดหวัง และล้มข้างถนน หลายราย (ตามที่เป็นข่าว) คนที่มาติดต่อพอบอกว่า บัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัด ขอให้รอหน่อย หลายคนวิ่งหาโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย จนหมดหวัง พักอยู่ที่ห้องเช่า ยอมซื้อยากินเอง หาอาหารทานเอง กระจายเชื้อต่อไปอีก เพียงเพราะ “ผมมิใช่คนกรุงเทพ” หรือ “ดิฉันเป็นเพียงแรงงานย้ายถิ่นในเมืองหลวง”
จากปัญหาที่เกิดขึ้น กรณีตัวอย่างของศูนย์พักคอยวัดสุทธิวาราม เปิด 1 สัปดาห์ รองรับได้ 110-120 เตียง แต่ รับเข้าได้เพียง 20 ราย เท่านั้น เฉลี่ยวันล่ะ 2 รายกว่า ๆ (น่าเศร้ามาก ๆ) ไม่ต่างจากศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามอื่นๆ ที่ระเบียบมากจนคนหมดหวัง เห็นข่าวว่า ผู้ว่าราชการสมุทรสาคร บอกว่า หากเลือกระเบียบกับความตาย ขอให้เลือกช่วยเหลือคนให้รอดตายก่อน ระเบียบค่อยปรับกัน ดีใจแทนคนสมุทรสาคร ลำปาง และอีกหลายจังหวัด
ความหวังและทางออก

1. หวังว่า ระเบียบจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ ศูนย์พักคอยกับศูนย์บริการสาธารณสุข ควรทำงานร่วมกันช่วยเหลือคนก่อน ไม่ว่าอยู่ในเขตไหน หรือพื้นที่ใดของประเทศ ให้เขาเข้ารับการรักษาเบื้องต้นก่อนเพื่อลดการแพร่กระจาย ลดผู้ป่วยสีเขียวไปเป็นสีเหลือง (ไม่นับคนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบ นอนรอความหวังในห้องเช่าแคบๆ แล้วออกมาหากินเอง) ยิ่งแพร่กระจายมากขึ้น

2. ขอให้ทีมแพทย์พยาบาลในระดับชาติ รับผลตรวจแบบ Antigen Test ก่อน ให้มีห้องเฉพาะก็ได้ เพื่อควบคุมได้ทันเวลาไม่ขยายไปสู่ครอบครัวและเพื่อร่วมงาน

3. สิ่งที่ดีใจมาก ที่หลายจังหวัดประกาศรับคนกลับบ้าน มีรถไฟ นำส่งถึงอีสาน คณะสงฆ์เชียงราย ประกาศยกให้อาคารในพุทธมณฑลรองรับคนเชียงรายกลับพักรักษาตัวที่บ้าน ผู้ว่าลำปางประกาศก่อนเพื่อน สิ่งเหล่านี้ หากมองในเชิงกลยุทธ์ เมื่อเมืองหลวงพ่าย ระบบสาธารณสุขล้ม คนที่แหวกวงล้อมข้าศึก ไปตั้งหลักที่ัจันบุรี หรือจังหวัดอื่นๆ ท่าน คือผู้นำพาประเทศรอด ขอให้ทุกจังหวัดทำตามที่เคยว่าไว้ เป็น Community Care ช่วยเหลือดูแลกัน อย่าทิ้งความหวังของลูกหลานให้นอนรอที่กรุงเทพ เมืองฟ้าอมร ลูกหลานของเราคือผู้ที่หาเงิน หาทองกลับบ้าน แต่วันนี้ ระบบที่ล้ม โรงพยาบาลล้น ขอท่านรับกลับไปสร้างใหม่ ชีวิตคนสำคัญ แล้ววันหนึ่งเขาจะรักบ้านเกิดยิ่งขึ้น

จากการประเมินรอบชุมชนของวัดสุทธิ คาดว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 น่าจะเกินร้อยละ 15 ของประชาชนที่อยู่ในย่านนี้ สีจึงแดงเข้มมาก ขนาดว่า บางบริษัทไม่อยากส่งของให้คนในชุมชนย่ายนนี้

หากไม่ปรับกระบวนการ ผู้เขียนและคนอีกหลายคน คงได้จากลาท่านทั้งหลายไปในเวลาที่ไม่สมควร อย่าบอกว่า “มิใช่คนกรุงเทพ” “มิใช่คนไทย” เพราะทุกคนคือคน และทุกคนคือมนุษย์ คุณค่าที่ไม่ต่างกัน

#ศูนย์พักคอย
#ผมมิใช่คนกรุงเทพ
#โควิด-19

Leave a Reply