“ชาดา” หารือ สส.สตูล-ศอ.บต. ถกนำร่องผลักดันศูนย์อิสลามจังหวัดสตูล เพิ่มพื้นที่ประกอบศาสนกิจ 

วันนี้ 8 พฤศจิกายน 2566  ที่กระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้อนรับนายพิบูลย์ รัชกิจประการ และ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สส.จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำทีมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือถึงการผลักดันศูนย์บริหารจัดการอิสลามจังหวัดสตูล พร้อมทั้งปรับพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นสถานที่ทำงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามของจังหวัดสตูล และจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ   นอกจากนี้ วงพูดคุย ยังได้หารือ ถึงมาตรการ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อหวังสร้างจังหวัดสตูล ให้เป็นโมเดลนำร่อง แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

“ผมต้องขอบคุณ ท่านสส. ศอ.บต. และคณะ ที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวมุสลิม ในการขับเคลื่อน ดูแลพี่น้องในพื้นที่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่เพื่อทำศาสนกิจ พิธีทางศาสนา และกิจกรรมของพี่น้องมุสลิม รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่จะต้องจัดอบรมอย่างจริงจัง แก้ไขผู้ที่กระทำผิดไปแล้ว ให้กลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ในขณะเดียวกัน ก็ต้องช่วยกันในเรื่องของต้นน้ำ ที่จะต้องเน้นการป้องกัน สอดส่องดูแลพื้นที่ ให้ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งในทุกกระบวนการ เราต้องให้ความสำคัญ ใส่ใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ปัญหานี้ได้อย่างจริงจัง รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ ตั้งต้นในระดับท้องถิ่น จนถึงในระดับการบริหาร ซึ่ง สส. ก็ถือเป็นกลไกหนึ่ง ในการช่วยประสานงาน และขับเคลื่อนให้บรรลุผล” นายชาดา กล่าว

ขณะที่นายวรศิษฎ์ ก็ได้รับเรื่องการหารือ จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ถึงศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล เรื่องการผลักดันการก่อสร้างศูนย์ฯ เนื่องจากพื้นที่มีความทรุดโทรม ไม่เหมาะสมในการให้บริการงานทางด้านศาสนาอิสลามให้กับพี่น้องในพื้นที่ จึงได้นำคณะมาหารือกับท่านรัฐมนตรีในวันนี้

Leave a Reply