วัดพระธรรมกาย ฉลองนาคหลวงรูปที่ 8 ของวัด “เป็นปลื้ม” มีพระภิกษุจบประโยค 9 มากที่สุดในประเทศไทย

วันที่ 8 ก.ค. 65  เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 6 รูป โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์  พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะภาค 10  วัดโมลีโลกยาราม  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระธรรมวชิรมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤกษฎิ์  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

หลังจากพระราชพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จสิ้นลงแล้ว วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมุทิตาสักการะ พระพระมหาวีรพงษ์ ธมฺมตฺถเมธี  เปรียญธรรม 9 ประโยค พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 8 ของวัดพระธรรมกาย ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในเวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วย พระราชปัญญาสุธี  รองเจ้าคณะภาค 11  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง ประธานองค์เจริญชัยมงคลคาถาและเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในจังหวัดปทุมธานี มาร่วมเจริญพุทธมนต์ในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกสักก์สกล  แสงสุกรัตน์วดี ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่แทน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้ภายในงานยังมีคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยมร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์มาอย่างตลอดต่อเนื่อง โดยได้จัดต้ังสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เมื่อปีพุทธศักราช 2528 มีพระภิกษุผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงเป็นจำนวนมาก และปัจจุบันวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค รวม 99 รูป บาลีศึกษา 9 จำนวน 9 ท่าน รวมทั้งหมด 108 รูป/ท่าน และเป็นวัดที่มีเปรียญธรรม 9 ประโยค มากที่สุดในประเทศไทย

Leave a Reply