“หญิงหน่อย”หลบการเมืองร้อน! ร่วมเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติที่เนปาล

วันที่ 14 พ.ย.2562 เฟซบุ๊กวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ได้โพสต์ข้อความว่า เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ อุทยานลุมพินีวัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ อทุยานลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดไทยลุมพินี เนปาล, ร่วมด้วย Lumbini Development Trust (LDT), Nepal จัดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานลุมพินีวัน ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2562 โดยมี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ไทย พร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานฝ่ายฆราวาสไทย และมีผู้ร่วมงานฝ่ายเนปาล chief minister Meyor of Lumbini municipality ร่วมเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sudarat Keyuraphan ขณะอยู่เนปาล ความว่า ขอมาเติมพลังให้หัวใจ ที่ลุมพินี

หน่อยได้กลับมาสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีอีกครั้งค่ะ เพื่อมาร่วมงานสาธยายพระไตรปิฏกประจำปี ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์นานาชาติที่มีวัดไทยเป็นแม่งานใหญ่ นำโดยพระศรีโพธิ์วิเทศ ร่วมกับ Lumbini Development Trust

หน่อยและคณะมาถึงลุมพินีเมื่อคืนนี้ เราตรงเข้าสู่วิหารมายาเทวีทันที เพื่อเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า สวดมนต์น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ และเจริญสมาธิ ด้วยความเบิกบาน และอิ่มใจเป็นที่สุดค่ะ

เมื่อคืนนี้แม้ว่าจะเป็นเวลาคำ่แล้ว แต่ภาพบรรยากาศที่ปรากฏต่อหน้าหน่อย คือคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากหลายชาติ ได้ใช้ถนนทางเดินที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า ทั้งยังได้เห็นพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก นั่งสวดมนต์และเจริญสมาธิบนลานสวดมนต์ที่พวกเราได้สร้างไว้ด้วยแรงศรัทธาอีกด้วย

หน่อยเชื่อว่าทุกคนเมื่อได้เข้ามากราบพระพุทธเจ้า ณ สถานที่ประสูติแห่งนี้แล้ว เมื่อกลับไปเขาจะตั้งใจที่จะเป็นคนดีและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์

ภาพที่เห็นนี้คือความปลื้มใจ ที่ครั้งหนึ่งหน่อยได้ทำหน้าที่เป็น #สะพานบุญ เชื่อมโยงพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยมาร่วมกันบูรณะสถานที่ประสูติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับหน่อยการที่ได้มาสวดมนต์เจริญสมาธิ ณ สถานที่ประสูติ คือการมาเติมพลังใจและเพิ่มความศรัทธามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้า

หน่อยขอกราบอนุโมทนากับพี่น้องชาวไทยผู้มีพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมกันบูรณะสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์เมื่อหลายปีก่อนไปด้วยกันกับหน่อย

ขอพลังแห่งมหากุศลนี้ ได้ส่งผลให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะคะ

Leave a Reply