องค์เจ้าแม่ทับทิมบินถึงไทยแล้ว เชิญชาวไทย-จีนสักการะวันนี้ถึง 19 พ.ย.นี้

องค์เจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่หม่าโจ้ว) บินถึงไทยแล้ว รัฐบาลไทย โดยกระทรวงท่องเที่ยวฯ – สมาคมจีนต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ เชิญชาวไทย-จีนสักการะวันนี้ถึง 19 พ.ย.นี้

องค์เจ้าแม่ทับทิม (เจ้าแม่หม่าโจ้ว) จากวัดเหมยโจ หม่าโจ้ว เกาะเหมยโจ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะกว่า 250 คน ได้เดินทางประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562​ ​ที่ผ่านมา โดยมีการจัดพิธีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีนายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้แทนของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ นาวาโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายหยวน จวินผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการสภาประชาชน ประจำเมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจียน สาธารณรัฐประชาชนจีน นายมนตรี มังกรกนก นายกสมาคมตระกูลลื้มแห่งประเทศไทย นายใช่ซั่งซินประธานกรรมการบริหาร สมาคมฉวนโจว จิ้นเจียง ประเทศไทย พร้อมสมาชิกของสมาคมจีนกว่า 100 คน ให้การต้อนรับ

นายอารัญ บุญชัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวฯและในนามของรัฐบาลไทยขอต้อนรับคณะองค์หม่าจู่ที่มาประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-จีนที่มีมาอย่างยาวนานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้มาตรการ “ทัวร์ตระกูลแซ่” โดยเริ่มต้นจากตระกูลแซ่ลิ้ม และในอนาคตจะขยายไปสู่ตระกูลอื่นๆ

“ระหว่างที่เจ้าแม่ทับทิมอยู่ในประเทศไทยจนถึงวันที่ 19 พ.ย.2562 จะมีพิธีกรรมสวดพระคัมภีร์มงคลให้พรจากเจ้าแม่ทับทิมและพิธีสักการะใหญ่จากจีนโบราณ มีการอันเชิญเจ้าแม่ทับทิมไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สมาคมฉวนโจว-จิ้นเจียง ประเทศไทย ถนนกัลปพฤกษ์-สำเพ็ง 2 ,สมาคมตระกูลแซ่ลิ้มแห่งประเทศไทย และเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมแห่รอบเยาวราช วันที่ 17 พ.ย.เวลา 13.00-15.00 น.มีรัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยวฯ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และผู้ใหญ่ในรัฐบาลมาร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่”

นายอารัญ กล่าวว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ขอเชิญชวนผู้เลื่อมใสศรัทธาองค์เจ้าแม่ทับทิมได้ร่วมกันต้อนรับทัวร์ตระกูลแซ่ลิ้มด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่สำคัญตลาดนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นตลาดหลักของประเทศไทย การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าจะทำให้การกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนในช่วงปลายปีของรัฐบาลนำไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

นายหยวนจวิน ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการสภาประชาชน ประจำเมืองผู่เถียน มณฑลฝูเจียน สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเปรียบเสมือนเมืองเวนิสตะวันออกมีความเป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันก็ยังมีศาลเจ้าหม่าโจ้วที่ผู้คนมีความศรัทธาเข้ากราบไหว้กว่าร้อยศาลเจ้า วัฒนธรรมหม่าโจ้วก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น

“ผู่เถียนบ้านเกิดของเจ้าแม่ทับทิมก็เหมือนกรุงเทพมหานคร มีประวัติอันยาวนาน วัฒนธรรมอันงดงาม มีความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิมกระจายไปทั่วพื้นที่ของผู่เถียน ซึ่งผู่เถียนเป็นเมืองที่ตั้งของสมาคมฟอรั่มวัฒนธรรมหม่าโจ้วโลกถาวร และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งสารถึงประธานผู้ดำรงตำแหน่งวาระที่ 4 ในสมาคมฟอรั่มวัฒนธรรมหม่าโจ้วโลกกล่าวถึงกิจกรรมการอันเชิญเจ้าแม่ทับทิมจากเกาะเหมยโจวมาเยือนประเทศไทย จะสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมหม่าโจ้วในเมืองไทยไปอีกขั้นหนึ่ง

นายหยวนจวิน กล่าวว่า ที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีประชาชนชาวไทยมีความเอื้ออารี ความศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิม และสนับสนุนกิจกรรม “เจ้าแม่ทับทิมท่องเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยทางทะเล” หวังว่าประชาชนชาวไทยและจีน ทั้งสองประเทศจับมือร่วมมือร่วมกันสร้างเสริมจิตวิญญาณด้วยวัฒนธรรมหม่าโจ้ว ผลักดันเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านอื่นๆ สร้างวิสัยทัศน์ที่สวยงามของนโยบาย “วันเบล วันโรด” มีส่วนร่วมมากขึ้นในการส่งเสริมการรวมวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน ประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความสงบสุขและมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและร่วมสร้างอนาคตที่ดีต่อไป

ขณะที่ นายใช่ซั่งซิน ประธานกรรมการบริหารสมาคมฉวนโจว จิ้นเจียง ประเทศไทย กล่าวว่าการอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมมาประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน เพราะองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนมาก โดยเจ้าแม่ทับทิมองค์นี้เป็นองค์แรก 1,000 ปี เสด็จแผ่เมตตาในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้ชาวไทยและชาวจีนมาสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิมเพื่อความเป็นสิริมงคล

Leave a Reply