พบเด็กอัจฉริยะ! สนใจเรียนบาลีสันสกฤต วอนคณะสงฆ์วางแผนหนุนปั้นเป็นศาสนทายาท

พบเด็กอัจฉริยะ!สนใจเรียนบาลีสันสกฤต รุดพบอดีตนาคหลวงขอคัมภีร์ศึกษาด้วยตัวเองเตรียมสอบเข้าแพทย์ ​ อาจารย์ “มจร” วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษเป็นปลื้มบุญของพ่อแม่ วอนคณะสงฆ์วางแผนหนุนปั้นเป็นศาสนทายาท

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2562 รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ อดีตสามเณรนาคหลวง ป.ธ.9 เปิดเผยว่า ได้รู้จัก นายภูวพัศ เทียมจรรยา เมื่อ 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา โดยสมัครแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี PAT7.6 ในนามโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ปี ติดต่อกันโดยคิดว่า “เด็กเก่ง จะเรียน จะแข่งขันอะไร ก็ย่อมชนะเลิศ เป็นธรรมดา” แต่สำหรับนายภูวพัศปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นับได้ว่าไม่ธรรมดา หลังจากจัดงานแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี ปีที่ 2 สิ้นสุดลงไม่นาน ตนได้รับการแอดเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กและส่งคำทักทายมาทางช่อง Messenger Chats ไม่ใช่ใครอื่น เด็กชายอัจฉริยะภาษาบาลี ทุกคำถาม เป็นเรื่อง “ภาษาบาลีสันสกฤต” ล้วน ๆ เมื่อ 2-3 ปีนั่นเอง

โดยข้อความที่สื่อสารกันนั้นความว่า “ผมถาม ‘โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หนูไปเรียนบาลีสันสกฤตที่ไหน?’ คำตอบที่ได้ คือ ‘ผมอ่านเองครับ ศึกษาจากหนังสือตำราต่าง ๆ …… ไม่ธรรมดาจริง ๆ  อ่านศึกษาบาลีสันสกฤตด้วยตนเอง แล้วมาแข่งขันตอบปัญหา ชนะเลิศ “PAT7.6 ภาษาบาลี’ เด็กคนนี้ มีบุญบารมีจริง ๆ

วันนี้ (16 พ.ย.) นายภูวพัศได้แวะมาที่บ้าน ขอหนังสือ”วุตโตทัยมัญชรี สุโพธาลังการมัญชรี และคัมภีร์สัททนีติ” โดยสั่งกำชับว่า “มีเวลาค่อยอ่านนะ ให้หนูเตรียมอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อน” คำตอบที่ได้ยิ่งอัศจรรย์ “อาจารย์ไม่ต้องห่วงครับ มีหนังสือจากคณะแพทยศาสตร์ ระบุคุณสมบัติสามารถเข้าศึกษาและสามารถเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตได้ แต่ใจลึก ๆ ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์”

นายภูวพัศได้เล่าว่า “……ซื้อหนังสือคัมภีร์บาลีสันสกฤตไว้หลายเล่ม อยากแปล อยากอ่าน เช่น สรัสวตีกัณฐาภรณ์ กาวยาทรรศะ กาวยประกาศ ตอนนี้เริ่มแปลคัมภีร์ปาณินิและกาตันตระบางส่วน บ้างแล้ว……” คิดในใจว่า” เป็นบุญของคุณพ่อคุณแม่ตระกูลเทียมจรรยา”

เข้าไปอ่านประวัติย่อ ๆ ของนายภูวพัศ เทียมจรรยา ต้องบอกว่า “นี่คือ อนาคตของชาติ” หากเรียนจบทำงานเป็นหลักฐานตามเจตนารมณ์บิดามารดา บวชทดแทนพระคุณศึกษาพระพุทธศาสนาจริงจัง “นี่คืออุบาสกแก้วกำลังพระศาสนาอย่างสิ้นสงสัย”

“ในบ้านเมืองเรา เด็กอัจฉริยะ มันสมองเป็นเลิศ มีจิตใจโน้มเอียงศึกษาเรื่องศาสนา มีอยู่มิใช่น้อยเลย (ที่คุยทักทายผมทาง Messenger อยู่ขณะนี้ มี 4-5 คน ภูวพัศ อยู่ใกล้สุด) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม่กองบาลี แม่กองธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ จะมองเห็นหรือ เรามีทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะทางศาสนารอการฟูมฟักส่งเสริมอยู่” กล่าวและว่า

หลักสูตรการเรียนบาลีสำหรับเด็กยุวชนของชาติที่จะเป็นกำลังของพระพุทธศาสนายุคนี้ จะเรียนสอนแบบเดิม ๆ ตามประเพณี คงยาก คติตนเรื่องแบบนี้ … ยิ่งช้า ยิ่งสูญเสีย…

ประวัติของนายภูวพัศ เทียมจรรยาดังนี้

การศึกษา

-ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนครสวรรค์

-ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลที่เคยได้รับ

-รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66

-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67

-รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนตามคำบอก ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2560

-รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2560

-รางวัลเหรียญทองแดง โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความถนัดทางภาษาบาลี PAT 7.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ “เผยแพร่ธรรมะและเยาวชนสู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562

-รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2” โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 : 5 ทศวรรษ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-รางวัลชมเชยการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

-รางวัล Certificate of high distinction ในการแข่งขัน Australian National Chemistry Quiz 2018 (ANCQ 2018)

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

Cr.เฟซบุ๊ก Wate Bunnakornkul

Leave a Reply