“ธนาคารพุทธ” เกิด – ไม่เกิด??

ไปร่วมประชุมเรื่อง “ธนาคารพุทธศาสนา” กับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษา 2 รอบ ในวงการสนทนาที่นำโดย ดร.ไชยา พรหมา และ ดร.นิยม เวชกามา รวมทั้งนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวชาวพุทธ รวมทั้งเชื้อสาย “ราชนิกุล” หลายท่านค่อนข้างไปได้ด้วยดี

แม้แต่หน่วยงานภาครัฐที่เชิญมาร่วมแสดงความคิดเห็นและขอคำชี้แนะก็ค่อนข้างเต็มที่กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสังคมชาวพุทธบ้านเรา

เรื่อง “ธนาคารพุทธศาสนา”  ต้องยอมรับว่า “เกิดยาก” ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่อยากให้เกิด เพราะเห็นว่า เกิดแล้วส่งผลดีต่อกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ รวมทั้งชาวพุทธทั่วประเทศด้วย จึงพยายามดิ้นรนมานานนับสิบปี

เพราะเท่าที่ฟังเสียงหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันว่า ทำไม !! ธนาคารอิสลามมีได้ ทำไมธนาคารพุทธมีจะมีบ้างไม่ได้

เอาแค่นี้พอ..ไม่ลงลึกเดียวจะหาว่าไปยุแหยงให้คนไทยเข้าใจผิดกันอันเนื่องมาจาก..ศาสนา??

“เปรียญสิบ” พอประมวลได้ว่า ธนาคารพุทธศาสนาที่ผ่านมาเกิดยาก..มีหลากหลายปัจจัย เช่น

หนึ่ง รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สนับสนุนโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรงนี้มีหนังสือยืนยันว่า ท่านไม่เอาด้วย!! และรัฐบาลหน้าก็ไม่รู้ว่า จะเอาด้วยหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นนโยบายพรรคการเมืองใดเลยที่ประกาศตูมมาบ้าง หากได้เป็นรัฐบาลจะตั้งธนาคารพุทธศาสนา

สอง  ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งส.ว. ที่ผ่านมา จำนวนมากไม่เล่นด้วย

สาม มหาเถรสมาคม หลายรูปก็ไม่สนับสนุน เพราะกลัวว่า รัฐบาลจะไป “ล้วงย่าม” บ้าง เงินวัดบ้าง เงินมูลนิธิของวัดหรือรายได้วัดบ้าง  ที่ผ่านมาธนาคารพุทธศาสนามันจึงไม่เกิด และ

 สี่ ตรงนี้สำคัญ “นายธนาคาร” คงไม่มีใครอยากให้ธนาคารพุทธศาสนาเกิด “ขวางเต็มที่”  

เพราะเงินวัดทั่วประเทศหากรวมกันแล้ว..ไม่น่าต่ำกว่าแสนล้านบาท  ซึ่งหากเกิด “นายธนาคาร” สูญเสียรายได้มหาศาล!!

“ธนาคารพุทธศาสนา” เท่าที่ฟังจากที่ประชุม วัตถุประสงค์ทุกประการ ล้วนเพื่อสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

“ไม่มีการล้วงย่ามพระ” และทั้งไม่ต้องการให้พระภิกษุเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานบริหาร เพื่อป้องกันปัญหาอันจะเกิดขึ้นทาง “พระวินัย”

แต่หากเกิดมีได้ ทุกอย่างทำเพื่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์!! รวมทั้งชาวพุทธคนยากจนด้วย!!

โปรดร่วมกันลุ้นว่าจะเกิดได้หรือไม่?? หรือแค่ เคาะกะลาให้หมาดีใจ เล่น ๆ

……………….

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย….“เปรียญสิบ” : [email protected]

Leave a Reply