“อนุชา”กล่าวต่อหน้า “มส.” ยันรบ.ไม่ได้นิ่งเฉยเยียวยาพระสงฆ์จากภัยโควิด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้ากราบถวายสักการะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมมหาเถรสมาคม พร้อมได้นำเรียนถวายข้อหารือมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแล

นายอนุชากล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินงานร่วมกับมหาเถรสมาคมในการทำนุบำรุงศาสนาทุกด้าน ในส่วนของคณะสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉย อยู่ในระหว่างการของบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาเงินเยียวยาช่วยเหลือทั้งในช่วงการระบาดระลอกแรก และระลอกที่สอง ซึ่งเงินเยียวยาในช่วงการระบาดระลอกแรกจำนวน 60 บาทต่อรูปต่อวัน ยังไม่ได้รับงบฯ ส่วนเงินเยียวยาการระบาดในระลอกที่สอง ยังไม่ได้กำหนดว่าจะอยู่ที่จำนวนเท่าใด ส่วนเรื่องที่มีพระสงฆ์แสดงความเห็นวิจารณ์การเมืองนั้น ให้ว่ากันไปตามกฎระเบียบของ มส.

นอกจากนี้ยังได้นายอนุชาหารือกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งที่ประชุม มส. ขอให้พี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้หลัก “รู้รัก สามัคคี” ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับในวิถีชีวิตของกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

สำหรับกรณีที่พบว่ามีพระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าเป็นเรื่องของคณะที่จะพอจารณาดำเนินการปกครองและการโทษทางพระวินัยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และมติที่มหาเถรสมาคมกำหนด

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า เรื่องเงินเยียวยาพระสงฆ์นั้นทาง พศ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะที่นายอนุชา ก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้เช่นกัน จึงได้สั่งการให้ พศ.ไปดูรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร ซึ่งทาง พศ.ได้จัดทำรายละเอียดถึงเหตุผลและความจำเป็นที่พระสงฆ์จะต้องได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งให้นายอนุชาพิจารณาใหม่แล้ว

Leave a Reply