“พ่อเมืองกรุงเก่า” นำช้าง 10 เชือก รับมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกิจกรรม ” เดิน วิ่ง ปั่น” แสดงความจงรักภักดี

วันที่ 23 มิ.ย. 67 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อจาก นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ณ หมวดทางหลวงบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ แล้ว ตนได้นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนที่ออกจาก หมวดทางหลวงบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปยังวัดตนุ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้นำธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขบวนรถเชิญธงฯ โดยทีมขบวนจักรยานปั่นนำ ไปยังวัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อด้วยยังศาลากลางหลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) และเดินต่อไปยังบริเวณลานวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อม ขบวนช้าง จำนวน 10 เชือก เพื่อเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปประดับไว้ ณ บริเวณพิธี เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อไป

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในวันนี้จนถึงวันที่ 25 มิ.ย. 67 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติชาติไทย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีการแสดงวัฒนธรรม รวมไปถึงการทำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการทำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply