มติ “มส.” แนวทางปฏิบัติ วัดออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษี

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 ตามที่นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลงนามในมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 20/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการออกใบอนุโมทนาบัตร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำไปลดหย่อนภาษีความว่า

นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้จัดการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ใบอนุโมทนาบัตรที่ถูกต้องตามมติ มส. ดังกล่าวนั้น โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการจัดพิมพ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางวัดต่างๆ อยู่แล้ว ซึ่งสามารถติดต่อไปที่โรงพิมพ์ได้

Leave a Reply