เจ้าคณะอำเภอรูปสุดท้าย จ.กาฬสินธุ์ “ลาออกแล้ว”

วันที่ 22 ธ.ค. 64    พระครูโสภณธรรมอุดม  เจ้าอาวาสวัดโพธิพุทธคุณ  อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้โพสต์เฟชบุ๊คว่า

 “ ความรับผิดชอบและสปิริต พระนักปกครอง”  พระครูพิพัฒน์ปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอกมลาไสย (ธรรมยุต) ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย เป็นที่เรียบร้อยเป็นรูปสุดท้าย

ด้วยสาเหตุมีการคัดค้านต่อต้านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต) รูปใหม่ ที่วัดป่าแพงศรีเมือง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์อำเภอกมลาไสยไม่สง่างามไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัย ในฐานะท่านเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์สูงสุดในระดับอำเภอ แต่ไม่สามารถดูแลบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขตปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียบงามตามพระธรรมวินัย

@ ท่านจึงขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกมลาไสย(ธรรมยุต) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สรุปจำนวนพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์(ธรรมยุต)ที่ยื่นหนังสือลาออกเป็นที่เรียบร้อยดังนี้

     1.เจ้าคณะอำเภอ 13 เขตการปกครอง ลาออก 13 เขตการปกครอง

     2.เจ้าคณะตำบล 41 ตำบล ลาออก 41 ตำบล

  #เราจะยืดหยัดด้วยอาริยะขัดขืนเพื่อการคณะสงฆ์ไทย

 

 

Leave a Reply