หนี้นอกระบบครบ 1 สัปดาห์ มูลหนี้พุ่ง 3.8 พันล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 7.5 หมื่นราย กทม.-นครศรีฯ-สงขลา-โคราช-ขอนแก่น ยังคงทะยาน 5 อันดับแรก

วันนี้ที่ 7 ธ.ค. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวันที่ 7 ครบ 1 สัปดาห์ โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 75,199 ราย แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 68,951 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 6,248 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 47,174 ราย มีมูลหนี้รวม 3,820.36 ล้านบาท โดยมีพื้นที่/จังหวัด 5 ลำดับแรก คือ 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 4,876 ราย เจ้าหนี้ 3,689 ราย มูลหนี้ 318.611 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 3,142 ราย เจ้าหนี้ 2,281 ราย มูลหนี้ 159.402 ล้านบาท 3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,127 ราย เจ้าหนี้ 1,978 ราย มูลหนี้ 176.632 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 2,965 ราย เจ้าหนี้ 1,617 ราย มูลหนี้ 191.803 ล้านบาท 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 1,901 ราย เจ้าหนี้ 1,310 ราย มูลหนี้ 116.219 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 100 ราย เจ้าหนี้ 59 ราย มูลหนี้ 3.612 ล้านบาท 2. จังหว้ดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 152 ราย เจ้าหนี้ 96 ราย มูลหนี้ 9.023 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 215 ราย เจ้าหนี้ 149 ราย มูลหนี้ 6.471 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 229 ราย เจ้าหนี้ 107 ราย มูลหนี้ 6.176 ล้านบาท และ 5. จังหวัดพังงา มีผู้ลงทะเบียน 276 ราย เจ้าหนี้ 153 ราย มูลหนี้ 9.311 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบตลอด 1 สัปดาห์ พบว่าพี่น้องประชาชนยังคงทยอยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางออนไลน์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ตลอดจนทีมบูรณาการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐได้มีข้อมูลนำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาต่อไป และขณะเดียวกัน ทันทีที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวของเจ้าหนี้ ที่มีการออกมาแสดงการข่มขู่ และสร้างความตื่นตระหนก แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ โดยฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และองคาพยพในระดับพื้นที่ ดำเนินการตั้งโต๊ะข่าว โดยหากมีการกระทำผิดกฎหมาย ก็ต้องดำเนินคดีไม่มีละเว้น และหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย

“โดยในวันพรุ่งนี้ (8 ธ.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบนโยบายวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ตลอดจนกลไกของรัฐทุกกลไก โดยกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง จะได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีมาแปลงสู่แนวทางการปฏิบัติ และชี้แจงแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันกำหนดวิธีการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่..

Leave a Reply